suudi arabistan

Suudi Vizesi

Suudi Arabistan Vizesi

Suudi Arabistan vize başvuruları birçok kategoride yapılmaktadır.Ancak Suudi Arabistan’ın vize konusunda belli kuralları vardır.Öncelikle Suudi Arabistan’a gitmek isteyen başvuru sahiplerinin,Suudi Arabistan vizesi alma zorunluluğu bulunuyor.Suudi Arabistan’a hangi amaçla gidecekseniz ve o vizenin kategorisini seçmeleri ve o kategorideki evrakları bulundurma zorunluluğu vardır.Bir diğer bilinmesi gereken konu ise, Suudi Arabistan vize işlemlerinde davetiye olmadan vize başvuru işlemleri yapılmamaktadır.Bu nedenle hazırlanması gereken evrakın neler olduğu iyice öğrenilmeden vize başvurusunda bulunmamak gerekmektedir.

Suudi Arabistan Vize Kategorileri

Suudi Arabistan vize işlemlerinde birçok kategori bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Suudi Arabistan ticari ziyaret vizesi,
  • Suudi Arabistan iş ziyareti vizesi,
  • Suudi Arabistan aile ziyaret vizesi,
  • Suudi Arabistan geçici işçi vizesi,
  • Suudi Arabistan oturma izni vizesi,
  • Suudi Arabistan ziyaret vizesi,
  • Suudi Arabistan Hac ve Umre vizesi,
  • Suudi Arabistan öğrenci vizesi,
  • Suudi Arabistan transit vize

ve Suudi Arabistan turistik vizesidir.

Suudi Arabistan Ticari Ziyaret Vizesi

Suudi Arabistan ticari ziyaret vizesi 2 farklı biçimde hazırlanmaktadır.  Birincisi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından olan ticari ziyaret vizesi, diğeri ise Suudi Arabistan Ticaret Odası onaylı ticari ziyaret vizesidir.Bu vize başvurularında mutlaka davetiye bulunmalı ve davetiye Dışişleri Bakanlığı ile Suudi Arabistan’da kayıtlı Ticaret Odası onaylı olması gerekmektedir.  Ayrıca Türkiye’den bir şirket tarafından Suudi Arabistan’da bulunan şirkete gönderilen başvuru sahibinin, davetiyesinde orada kalacağı süre ve seyahat Planının yazılmış olması gerekmektedir.  Ayrıca davetiyede şirketin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış yazısı ve şirkete ait imza sirkülerinin mutlaka evrak dosyasında bulunması gerekmektedir. Ayrıca şirketin son 6 aylık ticari faaliyetlerinin olduğu Ticaret Odasından onaylı bir belgenin de vize başvuru dosyasına koyulması gerekmektedir.Bu belgenin İngilizce olarak yazılması şarttır.Çalışanlar için mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu giriş bilgisi ile son 6 aya ait maaş bordrosu ve şirket tarafından ıslak imza ve kaşeli olması gerekmektedir.Ayrıca ticari ziyaret vize başvurusunda bulunan kişi şirkette yetkili bir kişi ise ondan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü istenmemektedir.

Suudi Arabistan İş Ziyareti Vizesi

Suudi Arabistan iş ziyareti vizesi kategorilerinde uygulanan başvuru evraklarının yanı sıra, davetiye gönderen şirketin ticaret sicil belgesi mutlaka gerekmektedir. Ayrıca iş ziyareti vizesi için başvuruda bulunan kişinin evrak dosyasında bulundurması gereken ustalık belgesi ve diplomasının fotokopisi gerekmektedir.Ayrıca gönderildiği şirkette en az 2 yıl çalışmış olması ve şirketin antetli kağıdına mesleki deneyimi hakkında bilgilerin yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Suudi Arabistan’da görev yapacağı departmanla diplomasında ki mesleki yeterliliğinin birbiriyle denk gelmesi gerekmektedir. İş ziyareti vizesi için ayrıca şirketin Ticaret Odası’na kayıtlı onaylı belgesi resmi gazetede yayınlanmış Ticari sicil bilgisi ve şirketin imza sirkülerinin mutlaka evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.

Aile Ziyareti Vizesi

Suudi Arabistan aile ziyaret vizesi ortak evraklar dışında,  Suudi Arabistan’dan bir vize davetiyesinin gönderilmesi gerekmektedir.Ayrıca Türkiye’den vize başvurusu yapan kişinin Suudi Arabistan’da ziyaret edeceği ailenin bilgileri, nüfus kayıt örnekleri ve akraba, aile ilişkileri olduğuna dair bilgiler gerekmektedir.  Aynı zamanda soy ismin aynısı olması gerekir.  Akraba ve aile olduğunu kanıtlayacak evrakın başvuru dosyasına bulunması gerekmektedir.

Suudi Arabistan Mevsimlik Geçici İşçi Vizesi

Suudi Arabistan vize kategorilerinin arasında,  mevsimlik geçici işçi kategoride bulunmaktadır.  Bu kategoride vize almak isteyen başvuru sahiplerinin,  ortak bulundurması gereken evraklar dışında çalışmak için Suudi Arabistan’a gideceği şirketin davetiyesi ve o şirketin Ticaret Odası’na kayıtlı Ticari sicil belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.  Ayrıca bu belgede işçi olarak gidecek kişinin orada yapacağı iş,  ne kadar maaş alacağı ve orada kaldığı süre içinde masraflarının karşılanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

Suudi Arabistan İşçi Vizesi

Suudi Arabistan’a işçi olarak gidecek olan vize başvuru sahiplerinin ortak evraklar dışında Suudi Arabistan’da hangi şirket için çalışacaksa o şirketten davetiye ve şirketin Ticari sicil belgesinin de davetiye iliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Suudi Arabistan’daki şirketin kendi antetli kağıdına başvuru yapacak olan işçinin veya adına yazılmış bir iş sözleşmesinin bulunması ve bu iş sözleşmesinin de Ticaret Odasından ve Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı olması gerekmektedir.  Ayrıca vize de belirtilen meslek ile Suudi Arabistan’da çalışacağı mesleğin aynı olması gerekmektedir.  Ayrıca Suudi Arabistan’dan şirketin göndereceği iş sözleşmesinde çalışacak işçinin adı ve kimlik bilgilerinin de yazılı olması gerekmektedir.

İşçi Dönüş Uzatma Vizesi

Suudi Arabistan vize başvurularında işçi dönüş uzatma vizesi için,  geri dönüş durumunda vizenin uzatıldığını bir belge ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılarak gönderilmesi gerekmektedir.  Ayrıca işçinin ikamet ettiği yerin ikametgâh adresi,  fotokopisi,  kefilin Suudi Arabistan Ticaret Odası ve Dışişleri Bakanlığı’ndan onay kabul belgesi olması gerekmektedir.  Ayrıca Suudi Arabistan vize ve pasaport işlemleri yapan birimden işçi hakkında bir rapor oluşturulması ve bu raporun da vize dosyasında bulunması gerekmektedir.  İkamet edecek olan kişinin adı,  soyadı ikametgâh adresi ve dönüş için dönüş vizesi numarası ve bu arada kefilin ismi ve diğer bilgiler de yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru dosyasında Türkiye’ye geliş ve gidişlerinin gerçekleştirdiği izin belgesinin de bir fotokopisi olması gerekmektedir.  Çıkışlı gelen işçiler, 18 ay çıkış tarihinden,  24 ay zaman geçtikten sonra,  eski kefilden tasdik edilmiş ve bu Ticaret Odası ve Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı olmak koşuluyla bir tasdik kâğıdını da getirmesi gerekmektedir.

Suudi Arabistan Vize Başvuruları Hakkında Önemli Bilgiler

Suudi Arabistan vize başvurularında davetiye bütün kategorilerde gereklidir.  Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’da yaşayan,  kan bağı olan akraba,  arkadaş,  iş ortağı veya ailelerin yanına ziyaret edecek olan kişilerin Suudi Arabistan’dan Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılmış bir davetiye ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  Ticari vize başvurularında ise,  Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren firmanın davetiyeyi resmi olarak onaylatıp göndermesi gerekmektedir.Şirket hem Dışişleri Bakanlığı’na,  hem de orada faaliyet gösteren firmanın bağlı olduğu ticaret odasına davetiyeyi onaylatılması gerekmektedir.Suudi Arabistan’a gidecek olan kişinin mesleki bilgilerinin davetiyede yazılması,buradaki mesleki yeterliliğini gösteren diplomanın içeriğinde görevin aynı olması gerekmektedir.  Ayrıca davetiye de bir referans numarası bulunmalı ve bu referans numarasıyla Türkiye’den vize başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Suudi Arabistan Konsolosluğu’nun Uyguladığı Kurallar

Suudi Arabistan’a herhangi bir uluslararası seyahat,  toplantı,  konferans veya iş ziyaretleri yapılması durumunda mutlaka davetiye mektubu ve davet eden kuruluşun Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı davetiye göndermesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’a iş veya diğer hangi sebeple olursa olsun 35 yaş altındaki bekâr kadınların Suudi Arabistan’a vize başvurularını,  ya aynı soy ismi taşıyan eşiyle ya da 1. Dereceden kan bağı bulunan akrabalarından biriyle yapmak zorundadır.  Aynı zamanda Suudi Arabistan’a bu kadınların tek başına giriş yapması yasaktır.  Mutlaka ziyaretlerinde yanlarında bir refakatçi bulunmak zorundadır.  Çalışma vizesi başvurularında vize başvurusu yapan kişinin 50 yaş üstünde olması bize almasına engel olmaktadır.  Suudi Arabistan 50 yaşın üzerindeki kişilere Suudi Arabistan vizesi vermemektedir.  Suudi Arabistan’a gidecek olan vize başvurusunda bulunan kişilerin,  Suudi Arabistan konsolosluklarının anlaşmalı olduğu Acıbadem,  Medikal Park ve Memorial hastanelerinden HBS, HBC ve HIV testlerinin yapılıp sonuçlarının vize başvuru dosyasına konulması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu