suudi arabistan

Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri

Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri

Suudi Arabistan evrak tasdik işlemi,  bir evrakın üzerine atılan ıslak imzanın gerçek olduğunun,  bunu imzalayan kişinin gerçekten görevinin bu olup olmadığının,  bunun yabancı bir resmi evrakla birlikte kullanıldığında geçerlilik kazandırmak için ve bunu kanıtlamak için uygulanan bir resmi prosedürdür. Ülkelerin farklı evrak tasdik işlemleri bulunmaktadır.  Evrak tasdik işlemlerinde yetkili olan bazı kurumlar vardır.  Valilik,  konsolosluk gibi ve belgenin gerçekten var olduğunu ve bunun resmi ve yasal olduğunu ibraz etmesi gerekmektedir.  Bu da Türkiye’nin dışında bir yasal durum oluşturur.  Yani evrak tasdik edildikten sonra,  tasdik edilen evrakın Türkiye dışındaki Ülkelerde de resmi olarak işlem görmesini sağlamaktadır.  Bu evrakın ne olduğu çok önemli değildir. Bu resmi işlemlerde bütün evraklara uygulanmakta olan bir prosedürdür.  Bu prosedür yalnızca ticari evraklara uygulanmaz,  aynı zamanda kişisel evraklara da uygulanmaktadır.

Suudi Arabistan Konsolosluğu Evrak Tasdik İşlemi Nasıl Yapılır?

Evrak tasdiki birçok yasal işlemlerde yapılan bir uygulamadır.  Bu tasdik işlemleri birçok şeyi kapsamaktadır.  Faturaların tasdik edilmesi,  diplomaların,  çalışma izni alınacaksa o belgenin tasdik edilmesi veya evlilik cüzdanının tasdik edilmesi,  vekâletname gibi resmi evrakların,  konsolosluk tarafından onaylanması tasdik edilmesi gerekmektedir.  Suudi Arabistan’da menşe sertifikası olarak geçen,  uluslararası dolaşımda olan bir malın,  nereden çıktığını,  hangi ülkeye ait olduğunu ve hangi ülkeye gittiğinin resmi olarak belgelenmesi,  aynı zamanda bu ihracatı yapılacak bir ürün ise,  hangi ülkeden çıktığının belgelenmesi gerekmektedir.  Aynı zamanda ürünün hangi ülkeden hangi ülkeye gideceğini ve gittiği ülkenin yetkilileri tarafından da onaylatılması gerekmektedir.  Örneğin Türkiye’den yapılan ihracat da mutlaka menşe sertifikası onaylatılması ve giden ürünlerin,  malların faturalarının hangi ülkeye ihraç edilecek ise o ülkenin Konsolosluğu’na onaylatılması gerekmektedir.

Vize Evraklarında Dil Nasıl Olmalı?

Suudi Arabistan’ın evrakların resmi olarak tasdik edilmesi işlemlerinde aynı zamanda yeminli bir tercüman da bulundurulur.  Bu evraklar İngilizceye çevrilir ve çeviri tam olarak orijinaline uygun olarak çevrilmelidir.  Ayrıca İngilizceye çevrilen evrak,  aynı zamanda noter tarafından da tasdik edilmesi gerekmektedir.  Evrak iki dilde tercüme edilmesi gerekmektedir.  Türkçe ve İngilizce.  Aynı zamanda ticaret odasına da bu evrakın onaylatılması gerekmektedir.  Kişi hangi ilde yaşıyorsa o ilin Valiliğine giderek orada da bu belgenin onaylatılması gerekir.  Valilik tarafından onaylanan evrak,  resmi olarak Ankara Dışişleri Bakanlığı’na gönderilerek,  oradan da bir onay alınması gerekmektedir.  Bakanlık tarafından onaylanan evrak,  Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna tekrar onaya getirilmesi gerekmektedir.  Evrak tasdik işlemleri oldukça uzun işlemlerdir.   Bu işlemler maksimum 7-8 gün içinde sonuçlanmaktadır.  Şahsi evrak işleri de aynı şekilde tasdik edilmektedir.  Evlilik cüzdanı,   diploma,  herhangi bir evrakın tasdik işlemleri için hangi konuda işlem yapılacaksa onun bağlı bulunduğu Ticaret Odası veya Valilik tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Evrak Tasdik İşlemlerinin Ayrıntıları

Suudi Arabistan evrak tasdik işlemleri bir evrakın resmi olduğunu diğer ülkeler tarafından bilinmesi ve sağlanması amacıyla yapılan bir uygulamadır.  Suudi Arabistan bu tür işlemlerin tasdikini,  belgenin ne olduğuna bakmadan tamamına uygulamaktadır.  Tasdik işleminin yapılacağı resmi evrak aynı zamanda yeminli tercümanlar tarafından da İngilizceye çevrilmelidir.   Çevrilen dil aslına Sadık kalınarak,  orijinali ile tam bir bütün oluşturmalı ve bunun bir nüshası da noter tarafından onaylanmalıdır.

Suudi Arabistan’da Evrak Tasdik İşlemleri İçin Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle hangi evrakın tasdiki yapılacaksa o evrakın Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi gereklidir.  Bu tercüme,  yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı ve tercüme edilen metin aynı zamanda noter tarafından onaylanmalıdır.  Tasdik edilecek belgenin aslı,  noter ve yeminli tercüman tarafından onay alındıktan sonra diğer bütün evraklarla birlikte valiliğe götürülmektedir. Burada Valilik onayı yapılması gerekmektedir.  Valilik onayının ardından evrak Dışişleri Bakanlığının,  Ankara bürosuna gönderilerek orada onaylatılır,  ayrıca ondan sonra da bakanlık tarafından onaylanan resmi evrak Suudi Arabistan Konsolosluğu’na onaylatılmak için gönderilir.  Suudi Arabistan Konsolosluğu bu evrakı tasdik etmek için ve her bir evrak içinde ücret almaktadır.

Manşe Sertifikası Nedir?

Menşe sertifikası özellikle ithalat ve ihracat yapılacak ticari mallarda ihraç edilecek veya ithal edilecek ürünlerin kendi ülkesinden çıkarken ürünün menşeini belirlemek ve bunu resmi bir belgeye dönüştürülmesi işlemidir.  Bu işlem aynı zamanda ürünün gideceği ülke tarafından da tanınıp belgelerinin onaylanması ve karşı taraf tarafından da resmi bir belge olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.  Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde ihraç edilen mal, menşe sertifikası ve faturaları ile birlikte,  gideceği ülkenin Konsolosluğu’na götürülerek orada,  o ülke tarafından resmi evraka dönüştürülür. Özellikle Ortadoğu ülkeleri konsoloslukları, bu tür ithalat ve ihracat işlemlerinde,  menşe şahadetnamesi adı altında vekâletname ve fatura tasdiki sözleşmeleri gibi,  diğer evrakların dışında da ihalelere katılacak şirketlere aynı işlemi yapmaktadır.  Konsolosluktan tasdik edilen faturanın onaylanması sağlanmaktadır.  İhracat,  ithalat yapılacağında hangi ürünlerin fatura edildiği ve Türkiye’deki temsilcilikler tarafından tasdik edileceği planlanmıştır.  Ortadoğu ülkelerinde ticari ve diplomatik amaçlarla malların taşınması durumunda,  bir tür ithalat-ihracat vizesi gibi de adlandırılabilir.  Türkiye’den ihraç edilecek ürünler için de aynı şekilde fatura ve menşe sertifikası karşı taraftaki ülke tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

Suudi Arabistan Konsolosluğu Tarafından Hangi Evraklar Tasdik Edilmektedir

Suudi Arabistan Konsolosluğu tarafından tasdik edilecek evraklar,  gıda raporu,  satış yapılan ürünlerin listesinin yol belgesi,  yani seyahat edilebilmesi için verilen belge,  sözleşme ve kontratlar,  sertifika, evlilik cüzdanı,  nüfus kayıt örneği,  tercüme edilen diğer evraklar Suudi Arabistan Konsolosluğu tarafından tasdik edilmektedir.

Evrak Tasdik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

  • Evrakların tamamı İstanbul Valiliği hukuk servisi tarafından tasdik edilir.  Ancak İstanbul dışında başka illerden gelmişse,  önce kendi illerindeki valilikler de bulunan hukuk servisi tarafından onaylanmalıdır.
  • Tasdik-i yapılması gereken evraklar,  belgeler önce Arapça veya İngilizce diline çevrilmiş olması gerekmektedir.  Bu iki dile de çevrilen evraklar yeminli mütercim tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve tercüme edilmiş evraklarında Noter,  tasdikli Valilik onayı yapılması gerekmektedir.
  • Üniversite veya diğer okullara ait diploma ve buna benzer davetiye gibi evraklar,  Suudi Arabistan’ın Ankara Kültür ataşeliğinde onaylatılması gerekmektedir.
  • Evraklar Suudi Arabistan menşeli ise o ülkenin Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı olması gerekmektedir.
  • Evrakların tamamı tasdik edildikten sonra fotokopisi çekilerek ödeme barkodu ile birlikte Suudi Arabistan Konsolosluğu’na verilmesi gerekmektedir.

Konsolosluk Tasdiki Ne Zaman Yapılması Gerekmektedir?

Bir belgenin apostil ( başka bir ülke tarafından yasal olduğunun kabul edilmesi ) işlemi için bu ülkeye belge veya belgeler gönderilirken konsolosluk tasdiki istenir.

Bir Ülkenin Bir Belgeyi Tasdik Edilebilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Konsolosluk tarafından tasdik edilmesi gereken belge,  kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumunda faaliyet gösteren firmalara ait olması gerekmektedir.  Yurt dışından bir başka ülkede kullanılacak belgeler tasdik edilmez.  Ancak, yurt dışından gelen belge,  önce belgenin ilk düzenlendiği ülke Konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır.  Bu onay için belgedeki imza sahibi olan kişi o belgeyi imzalama yetkisine sahip olması gerekmektedir.  O kişinin imza sirküleri,  Valilik veya Kaymakamlıklar tarafından onaylanmalıdır.  Ticaret odası,  noterler,  bakanlıklar gibi tercüme edilen belge,  konsolosluk tasdiki alabilmesi için işlemlerin sırasıyla yapılması gerekmektedir.  Bu işlemlerin sırası ile tercüme edilmesi,  tercüme bürosu tasdiki,  ardından noter tasdiki ve daha sonra bağlı bulunduğu valiliğin veya Kaymakamlığın onaylamasından sonra,  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bağlı konsolosluklar tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.  Ardından en son olarak ilgili olan ülkenin konsolosluk onayına sunulur.  Konsolosluğun onaylayabilmesi için,  o ülkenin Lahey anlaşmasını imzalayan taraf ülkelerden biri olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu