kanada

Kanada Vizesi

Kanada Vize İşlemleri

Amerika kıtasının en kuzeyinde bulunan ve dünyanın en fazla milli parkına sahip olan, doğası ve düzenli metropol hayatı ile ön plana çıkan Kanada’ya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin; Pasaport tipi fark etmeksizin, Kanada vizesi alması gerekmektedir. Yazımızda Kanada Vizesi türleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kanada vize türleri, Kanada Büyükelçiliği ve ya Kanada konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu vize danışmanlık merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Kanada vize danışmanlıksunda bulunmak isteyen kişilere North Turizm olarak sağladığımız hizmet ve kolaylıklar:

-Danışmanlık türünüzün belirlenmesi

-Danışmanlık sahibinin, belirlenmiş olan vize türüne göre, mesleki durumu göz önünde bulundurulup; danışmanlık için ibraz edilecek evrak listesinin eksiksiz bir biçimde hazırlanması.

-Danışmanlıklması planlanan Kanada vize türüne istinaden, toplanmış olan prosedüre uygun şekilde hazırlanmış evrakların geçerliliği ve doğruluğunun kontrolü ve Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerince belirlenmiş olan, akredite danışmanlık merkezlerine dosya halinde evrakların ibrazı.

KANADA VİZESİ

Kanada Vizesi; Kanada turistik vizesi, Kanada ticari vizesi, Kanada transit vizesi ve Kanada aile ziyareti vizesi gibi sınıflara ayrılarak, Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerince değerlendirmeye alınmaktadır.

Kanada vizesi, Kanada’ya gitmeyi planlayan kişinin, Kanada’da 6 ay ikamet etmesine imkân verir. Fakat Kanada Sınır Hizmetleri Ajansınca belirlenen kıstaslara dayanarak, bu süre uzayıp, kısalabilmektedir. Bu gibi durumlarda, vizeyi alan kişinin pasaportuna işlenmiş olan Kanada vizesinde tarihler açıkça belirtilmiş olup, kişiye ayrıca, Kanada’da ikamet edebileceği azami süreler yazılı bir şekilde sunulmaktadır. Sunulan bu belge turist kayıt belgesi olarak adlandırılmaktadır.

KANADA TURİST VİZESİ

Kanada’ya eğitim, gezi veya iş amaçlı seyahat etmeyi planlayan, Kanada ile vize serbestîsi olmayan ülke vatandaşlarının edinmesi gereken, Kanada Dış Temsilciliklerince akredite edilmiş olan vize danışmanlık merkezlerinden edinilebilen resmi evraktır.

ÖNEMLİ: Kanada Turist Vizesine sahip olan kişiler, sahip oldukları vizenin ikamet süresi her ne olursa olsun, pasaport geçerlilik tarihi süresince Kanada’da ikamet edebilirler. Kanada Dış Temsilciliklerince, kişiye tanınan vizenin ikamet süresi kişinin pasaport geçerlilik süresinde daha uzun olması durumunda dahil, pasaport geçerlilik süresi baz alınmakta olup, kişi bu süre kadar Kanada’da ikamet edilebilir.

TURİST KAYIT BELGESİ

Kanada turist kayıt belgesi, danışmanlık sahibi kişinin edinmiş olduğu vizesinde, ikamet süresi standardın dışında ise yani; 6 aydan daha kısa ve ya uzun olması durumunda, verilen ikamet süresinin sonuna yaklaşıldığı tarihlerde, vize süresini uzatma danışmanlıksunda bulunabileceğiniz evraktır. Vize gibi pasaporta işlenmemektedir. Bağımsız bir belgedir. Kişinin seyahat süresini uzatma isteği doğduğu şartlarda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı ve Kanada Göçmen Bakanlığına kişinin sahip olduğu ikamet gün süresinin son 30 gününe gelinmeden danışmanlıkda bulunulması gerekmektedir.

KANADA VİZESİ ALABİLMEK İÇİN KİŞİNİN UYGUNLUĞU

Kanada Vize danışmanlıksunda bulunmayı planlayan kişilerin, bir kurallara uygunluk göstermesi gerekmektedir. Bunlar şu şekildedir:

-Başvurmayı planlayan kişinin Göç yasalarıyla ilgili sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.

-Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerince tanımlanmış olan, süre bakımından geçerli seyahat belgesine sahip olunması gerekmektedir.

-Planlanmış olan seyahat süresince, danışmanlık sahibi kişinin Kanada’da geçireceği süreçte yapacağı, olağan harcamaları finanse edebileceğini taahhüt eden hesap dökümleri gerekmektedir.

Hangi adli sebeplerden dolayı Kanada Vizesi edinilemez?

-Alkol ve ya uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmak suçu, kişinin sicilinde var ise,

-Trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet verilmesi durumunda,

-Saldırı, darp veya tecavüz gibi şiddet içeren suçlara karışıldı ise,

-Organize suç faaliyetinde bulunmak ve ya organize suç örgütü dahilinde olunmuş sicile sahip olmak,

-Uyuşturucu madde bulundurmak ve ya ticaretini yapmak gibi suçlara karışıldı ise

Kanada Vize danışmanlıksunda bulunmayı planlayan kişi, yukarıda belirttiğimiz suçlardan herhangi birini işlediyse, Kanada vize danışmanlıksu kabul edilmez.

NOT: Yukarıda belirttiğimiz suçlardan herhangi bir tanesini, danışmanlık sahibi kişi 18 yaşından küçük bir yaşta işlemişse, yasaklı durumdan muaftır.

Hangi güvenlik gerekçeleri nedeniyle Kanada Vizesi edinilemez?

 -Kişinin daha önce casusluk suçu işlemesi durumunda,

-Kişinin daha önce hükümet devirme teşebbüsü suçu işleme durumunda,

-Kişinin daha önce terörist eylem suçu işlemesi durumunda,

Kanada Vize danışmanlıksunda bulunmayı planlayan kişi, yukarıda belirttiğimiz suçlardan herhangi birini işlediyse, Kanada vize danışmanlıksu kabul edilmez.

Hangi sağlıksal nedenlerden dolayı Kanada Vizesi edinilemez?

 -Halk sağlığını tehdit eden çeşitli bulaşıcı hastalık sahibi olma durumunda,

-Kişinin sağlık sorunundan dolayı sürekli bir tedaviye ihtiyacı olduğu ve tedavi araçlarını Kanada’da temin edemeyeceği durumlarda, Kanada Vize danışmanlıksu kabul edilemez.

Adli, sağlıksal ve güvenlik sebepler haricinde;

 -Kanada seyahati planlayan kişinin, planlamış olduğu seyahati finanse edebilecek kaynağa sahip olmaması durumunda,

-Kanada seyahati planlayan kişinin, 1. derece aile fertlerinden birisinin kabul edilemez şartlara sahip olması durumunda,

-Kanada seyahati planlayan kişinin daha önce Kanada’dan sınır dışı edilmiş olması durumunda,

-Kanada seyahati planlayan kişinin, daha önce Kanada’da bulunduğu süreçte kurallara uymuş olmaması durumunda,

-Kanada seyahati planlayan kişinin, daha önce Kanada’ya, Kanada vizesi veya resmi evrak olmadan gitmesi durumunda, Kanada vize danışmanlıksu kabul edilemez.

Kanada vizesi danışmanlıksunda bulunmayı planlayan fakat kabul edilemez statüsünde sayılan kişilerin Kanada Vizesi alabilme koşulları

Kanada göç ve sığınmacıları koruma yasasında belirlenmiş olan, kişi suç işlemiş ve suçtan dolayı hüküm giymiş ise, Kanada Vizesi alması mümkün olmayabilir ve dolayısıyla Kanada’ya giremeyebilir. Bu durumu kişinin aldığı cezadan ötürü, cezai olarak kabul edilemez kişi olarak tanımlanır.

Cezai durumdan dolayı kabul edilemez statüsünde olan kişilerin Kanada vizesi alabildiği durumlar nelerdir?

Kanada tarafından yetkilendirilmiş olan vize yetkilisinin, danışmanlık sahibi kişi üzerinde ki izleniminin rehabilite olmuş kişi olması gerekmektedir. Bu durumunda bir takım koşulları vardır. Koşullar şu şekildedir;

-Kişinin işlemiş olduğu suçun üzerinden rehabilitasyona yetecek kadar bir süre zarfının geçmiş olması gerekmektedir. Bu süre 10 yıldır.

-Kişinin mahkümiyetinin bitiş süresinden sonra 10 yıl geçmelidir.

-Kişinin işlemiş olduğu suçun, Kanada ceza hukuk kurallarına göre, 10 yıldan daha az bir mahkumiyeti gerektirmelidir.

-Kişinin işlemiş olduğu suçun cezası, Kanada ceza hukukuna göre 10 yıldan fazla bir mahkumiyet gerektiriyorsa, rehabilite durumuna bakılmaksızın kabul edilemez statüsünde kalır.

Göç ve mülteci koruma yasasına göre (IRPA) kabul edilemez statüsünde bulunan kişilerin Kanada vizesi alabildiği durumlar nelerdir?

Kanada seyahati planlayan kişilerin, göç ve mülteci koruma yasasına ait, herhangi bir kuralını ihmal etmesi durumunda, kişinin Kanada’ya tekrar seyahat planlayabilmesi için, Kanada’ya geri dönme izni adındaki belgeyi edinmesi gerekir. Kabul edilemez kişi statüsünde olan kişinin, danışmanlıkda bulunmuş olduğu Kanada vizesi değerlendirme sürecinde, bir askeri personel tarafından mülakata tabii tutulabilir.

Kanada’da suç işleyen kişi, kabul edilemez statüsüne alınır. Kabul edilemez statüsünden çıkabilmek için kişi Kanada Şartlı Tahliye Kurulu’ndan af talep etmesi gerekir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLER İÇİN KANADA VİZE İŞLEMLERİ

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan ve yaşı 18’den küçük olan kişiler için Kanada Vize İşlemleri’ni yürütmek, Kanada Vize’si almak, reşit kişilerin Kanada Vize İşlemleri ile hemen hemen aynıdır.

Genel hatlarıyla 18 yaşından küçük kişilerin, Kanada Vize Danışmanlık İşlemleri, kişinin yalnız veya birisinin refakatinde seyahat edecek olma durumuna göre farklılık göstermektedir.

18 yaşından küçük kişi, yalnız seyahat etmeyi planlıyorsa aşağıda ifade edeceğimiz belgeleri sunması gerekmektedir:

-Seyahat edecek 18 yaşından küçük kişinin kendi pasaportu

-Doğum belgesi

-Seyahat edecek kişinin ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanmış, Fransızca yada İngilizce dillerinde yazılmış olan izin yazısı.

18 yaşından küçük kişi, tek bir ebeveyn ile Kanada’ya seyahat etmeyi planlıyorsa:

 -Seyahat edecek kişinin kendi pasaportu

-Seyahat edecek kişinin doğum belgesi

-Seyahat edecek kişinin, planlamış olduğu seyahatte yanında bulunmayacak olan ebeveyni yada yasal vasilerince imzalanmış, Fransızca yada İngilizce dillerinde yazılmış olan izin yazısı gerekmektedir.

-Seyahat edecek kişinin, planlamış olduğu seyahatte yanında bulunmayacak olan ebeveyninin ya da yasal vasilerinin adres ve telefon bilgileri, bu kişilerin pasaportu ya da kimlik kartları gerekmektedir.

Bunlar haricinde dikkat edilmesi gereken durumlar:

 -Seyahat etmeyi planlayan 18 yaşından küçük kişinin ebeveynlerinin boşanması ve kişinin velayetinin paylaşılması gibi bir durumda, çocukla seyahat edecek kişinin imza yetki belgesi, ve velayet belgesi dosyada sunulmalıdır.

-Seyahat etmeyi planlayan 18 yaşından küçük kişinin ebeveynlerinin boşanması ve kişinin velayetinin ebeveynlerden birinde bulunması durumunda, çocukla seyahat edecek olan ebeveyn, velayete sahip olan ebeveyn tarafından imzalanmış yetki belgesi ve velayet belgesi dosyada sunulmalıdır.

-Seyahati etmeyi planlayan 18 yaşında küçük kişinin ebeveynlerinden birisinin vefatı gibi bir durumda, vefat eden kişiye ait ölüm belgesinin dosyada sunulmalıdır.

ÖNEMLİ: Kanada sınır görevlileri kayıp ya da kaçak çocuklar noktasında son derece titiz ve detaylı çalışma yürütmekte olup, prensip olarak çocukları korumaya yönelik hareket ederler. Bu sebepten, seyahat eden 18 yaşını doldurmamış kişilere refakat eden kişiler eğer çocuğun yasal vasisi ve ya ebeveyni değilse, sıkı denetimden geçirirler. Eksiksiz belge isterler.

Kanada Vizesi

Kanada özellikle öğrenciler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer alır. Hem kültür çeşitliliği hem de eğitimdeki başarısı nedeniyle ilk sırada yer alır. Amerika komşusu olan Kanada’ya seyahat etmek isteyen her Türk vatandaşı hangi pasaport türüne (yeşil, bordo, gri, siyah) sahip olursa olsun vize almak zorundadır. Kanada vize danışmanlıksunda bulunmak isteyen kişiler, seyahat amaçlarına uygun olan vize türüne müracaat etmelidirler. Konsolosluğun istediği tüm evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamanız önemlidir. Alınan tüm vize retleri eksik evrak ve yanlış doldurulan formlar nedeniyle verilmektedir. Danışmanlarımızdan alacağınız tam destek ile vize danışmanlık süreciniz hızlı ve eksiksiz olarak tamamlanır.

Kanada vize danışmanlıksunda bulunmak için bazı koşullar aranmaktadır. Bunlar başlıca;

 1. Adli sicilinizin temiz olması,
 2. Kesin olarak ülkenize geri döneceğinizi gösteren belgeler, (aile, iş, okul bağları vb.),
 3. Kanada seyahati süresince masraflarınızı karşılayacak finansal yeterliliğin olması,
 4. Kanada Vize Danışmanlık Forumu’nun tarafınızdan doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması,
 5. Verdiğiniz iletişim bilgilerin doğru ve güncel olması,

Vize danışmanlıklarının ortalama değerlendirilme süresi 15 iş günüdür fakat, parmak izi alınma süresi ve konsolosluğun yoğunluk durumuna göre bu süre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle danışmanlık tarihinizden itibaren 1 ay öncesinden danışmanlık yapmanız tavsiye edilir. Hazırladığınız evraklar mutlaka İngilizce ya da Fransızca olarak yazılmış olmalıdır. Kanada vize danışmanlıklarında yalan beyanda bulunulması durumunda danışmanlıknuz reddedileceği gibi tarafınıza cezai yaptırımlar da uygulanabilir. Ve konsolosluk gerekli gördüğü takdirde ek evraklar da talep edebilir.

Kanada vizeleri genelde 6 ay konaklamalı olarak verilir ancak bu süreye, ülke girişinde gümrük memurları karar vermektedir ve uygun gördükleri takdirde süreyi daha kısa verebilir. Kanada’da uzun süre kalmak isteyen kişiler eğitim, oturum izni ya da çalışma izni alarak uygun vize türlerine başvurması gerekir. Kanada vize türleri aşağıdaki gibidir.

Kanada vize danışmanlık ücreti danışmanlık yaptığınız vize türüne göre değişiklik gösterir ancak vize reddinde ücret iadesi yapılmaz. Konsolosluk vize reddi nedeninin belirtebileceği gibi saklı tutmayı da seçebilir. Bu nedenle eksiksiz bir süreç yaşamak için ofislerimiz ile irtibata geçebilirsiniz. Tüm vize çeşitlerinde hazırlanması gereken evraklar vardır, vize türüne göre evraklar farklılık gösterebilir ama birçoğu ortak evraktır. Hazırlamanız gereken evrak listesi için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

Ortak Evraklar;

 • Pasaport – 1 yıl geçerliliği olmalı,
 • Diploma,
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – ikamet adresi ve aile bireylerini içermeli,
 • Biometrik Fotoğraf, arka fon beyaz, gözlüksüz ve güncel çekilmiş olmalı,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Sabıka Kaydı,
 • Banka Hesap Dökümü,
 • Seyahat ve Konaklama Rezervasyon Bilgileri,
 • Ülkenize kesin olarak geri döneceğinizi gösterir evraklar – aile, iş vb.
 • Vize Talep Dilekçesi,
 • Vize Danışmanlık Formu’dur.
 • Seyahat amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe

Kurum çalışanları ve iş verenler ek olarak,

 • İmza Sirküleri,
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
 • İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,
 • Maaş Bordrosu,
 • Şirket yetkilisi tarafından hazırlanan vize talep dilekçesi
 • Seyahat edeceği tarihlerdeki izin bilgisi,
 • Tapu, varsa araç ruhsat bilgileri
 • Kurum Kimlik Kartı,
 • Çalıştığı kurumdaki unvan ve banka hesap dökümü gibi evrakları hazırlamaları gerekir. Tam liste için uzmanlarımız ile iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu