İspanya

İspanya Aile Ziyareti Vizesi

İSPANYA AİLE ZİYARETİ VİZESİ HAKKINDA

 İspanya’da ikamet eden aile bireylerini ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, tabi olduğu vize türüdür. İspanya Aile Ziyaret vizesi için gerekli olan evraklar şu şekildedir:

  • PASAPORT: İspanya aile/arkadaş ziyaret vizesine başvuracak kişilerin pasaportlarının, 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte seyahati gerçekleştirecek kişilerin, seyahat tarihinin bitişiyle itibaren pasaportun geçerlilik süresinin en az 3 ay 15 gün yani 105 gün daha olması gerekmektedir. İspanya Aile Ziyaret Vize danışmanlıksunda bulunacak kişinin pasaportunda en az 2 boş sayfa bulunması zorundadır. Ayrıca kişinin pasaportunun yıpranmamış ve eskimemiş olması lazım gelir.
  •  Pasaportun yukarıda belirtilen koşullara uymaması durumunda İspanya Büyükelçiliği/İspanya Başkonsolosluğunca, ibraz edilecek pasaport işleme alınmayacaktır.
  •  Müracaat sırasında, danışmanlık sahibi kişinin eski pasaportuna basılmış olan bütün vizelerin renkli fotokopileri istenmektedir.
  • BİOMETRİK FOTOĞRAF: İspanya aile/arkadaş ziyaretinde bulunmak için vize danışmanlıksunda bulunacak kişinin, ibraz edeceği biometrik fotoğrafın bir takım özellikleri uygun olması gerekmektedir. Boyut olarak 35mm*45mm ve arka fontunun beyaz olması zorunludur. Ayrıca ibraz edilecek fotoğrafın daha önce herhangi bir vize danışmanlıksunda kullanılmamış olması ve 6 aydan eski olmaması gerekmektedir. Fotoğrafın fazla parlak veya koyu olmamasıyla birlikte, zımbalı delikli gibi deforme durumlarında da geçersiz sayılacaktır. Biometrik fotoğraf çektiren kişinin fotoğrafı çektirirken kemik çerçeveli gözlük, şal, eşarp vs. gibi aksesuarlar takmaması gerekmektedir.
  • İSPANYA VİZE BAŞVURU FORMU: İspanya aile/arkadaş ziyaretinde bulunmak için, vize danışmanlıksunda bulunacak her bir kişi için İspanya SCHENGEN vize danışmanlık formu 1 adet doldurulması gerekmektedir. Danışmanlık formunda beyan edilecek kişisel bilgiler, danışmanlık sırasında verilecek olan bilgileri destekler nitelikte olmalı, bu sayede ispanya aile/arkadaş vizesinin çıkış süresini kısaltması hedeflenmektedir. Reşit olmayan kişilerin formlarının, bu kişiler yerine ebeveynleri tarafından doldurulması gerekmektedir.
  • NÜFUS CÜZDANI: İspanya Aile/Arkadaş ziyaret vize danışmanlıksu esnasında, danışmanlık sahibi kişinin T.C. kimliğinin ön ve arkasının renkli fotokopisi İspanya Büyükelçiliğince istenmektedir.
  • İSPANYA AİLE/AKRABA ZİYARET VİZE DAVETİYESİ: Vize danışmanlık sahibi kişiye İspanya’dan gelecek olan davetiyenin bir takım içerik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bunlar; Davet eden kişinin, davet ettiği kişi ile yakınlık kan bağının ne olduğunu açıklayıcı olması ve davet edilen kişi hakkında birtakım bilgiler veriyor olması gerekmektedir. Seyahati gerçekleştirecek kişinin planladığı seyahatin amacı ve bu amaca istinaden gerçekleştireceği ziyaretin süresi temel alınarak vizenin süresi hakkında bilgi verici olması gerekmektedir. Kalınması planlanan evin açık adres bilgileri ve seyahati gerçekleştirecek kişinin yol ve genel harcamalarının karşılanması durumuyla alakalı bilgileri içermesi gerekmektedir. Davetiyeyi gönderen kişinin kimliğinin fotokopisi veya İspanya oturum izini fotokopisi ise birlikte, vize davetiyesi İspanya Büyükelçiliği/İspanya Konsolosluğunca kabul edilmektedir. Davet eden kişi ile seyahati planlayan kişi arasında akrabalık bağı var ise; akrabalığı ispatlayıcı nitelikteki belgelerle ibraz edilmelidir. Ayrıca davetiyenin İspanya Polisi merkezi tarafından onaylı olması gerekmektedir.

UYARI: İspanya Aile/Akraba Ziyaretinde bulunacak kişinin, planlamış olduğu seyahat esnasında yapacağı masraflar davet eden kişi tarafında karşılanacak ise, davetiye gönderen kişinin maaş bordrosu, banka hesap dökümü ve mal varlığıyla alakalı belgeleri beyan etmesi gerekmektedir. Beyan edilecek belgelerin güncel olması zorunludur.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ ÇALIŞAN İSE:

 Danışmanlık sahibi kişinin çalışmakta olduğu şirket veya kuruluştan edinebileceği birtakım evraklar söz konusudur. Bunlar; Şirket yetkilisi tarafında onaylı, şirketin antetli kağıdına, danışmanlık sahibinin şirketteki görevi, maaşı, izinli olduğu seyahat tarihleri, planlanan seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve kişinin ülkeye geri döneceğini taahhüdünü içeren izin dilekçesidir.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ İŞVEREN İSE:

 Danışmanlık sahibi kişi şirket sahibi ise, şirketin antetli kağıdına gerçekleştirmesi planlanan seyahatin amacını ve planını anlatacağı bir dilekçe olması gerekmektedir. Ayrıca danışmanlık sahibi kişinin mevzu bahis şirketteki ortaklık/pozisyon bazında da bilgi veriyor olması gerekmektedir.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ ÖĞRENCİ İSE:

 Danışmanlık sahibi kişi eğer öğrenci statüsünde ise, sponsor yardımı ile planlamış olduğu seyahati gerçekleştirebilir. Sponsorlukla ilgili vize danışmanlık dosyasına eklenmesi gereken belli başlı bir takım evraklar vardır. Bunlar; Seyahati gerçekleştirecek olan kişinin ebeveyni tarafından hazırlanması gereken, seyahatin detayları ve seyahatin tüm masraflarını karşılayacağına beyan eden dilekçe yazılması gerekmektedir. Öğrenciye sponsorluk yapacak olan ebeveynin iş evrakları ve mali durumunu gösterecek belgeler bu dilekçeyle birlikte ibraz edilmelidir.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ EVHANIMI İSE:

Danışmanlık sahibine finansal olarak sponsorluk yapacak kişi eşi ise; Seyahatin planı ve kapsamını açıklayıcı dilekçe ile birlikte, sponsor olacak kişinin mali durumunun bu seyahate yeterli olduğunu ifade eden finansal evraklar gerekmektedir.

UYARI: Gerçekleştirilecek olan İspanya aile/akraba ziyareti seyahati devamında, seyahati gerçekleştirecek kişi diğer bir SCHENGEN ülkesinde de bulunacak ise, bunu da gerçekleştireceği vize danışmanlıksu esnasında, uçak biletleri ve konaklama ile alakalı belgeler ile birlikte ibraz ettirmesi gerekmektedir.

FİNANSAL DURUM BEYAN EDEN EVRAKLAR

İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İspanya İstanbul Başkonsolosluğu, planlanan İspanya Aile/Akraba ziyareti sürecinde, seyahat edecek kişinin seyahat esnasında finansal olarak yeterli olduğuna kanaat getirmesi için, banka hesabında EURO, DOLAR ve ya Türk Lirası hesabında yeterlilik görmek istemektedir. Bu yeterlilik, gerçekleştirilmesi planlanan seyahatin uzunluğuyla doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte seyahati gerçekleştirecek kişinin banka hesap dökümünün son 3 aylık görüntüsünü ıslak imza ve kaşeli biçimde istemektedir.

 İspanya İstanbul Başkonsolosluğu, planlanan İspanya seyahati için 1 hafta için kişinin banka hesabında en az 600 EURO bulunmasını gerekliliğini gözetirken; İspanya Ankara Büyükelçiliği planlanan İspanya seyahati için, kişinin banka hesabında 8 güne kadar 580 EURO olmasını istemektedir. Seyahat süresinin 8 günden fazla gerçekleşeceği durumlarda ise; Her bir gün için 65 EURO gibi bir hesaplama paritesi mevcuttur.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ EMEKLİ İSE:

 Seyahati gerçekleştirecek emekli kişinin, emekli maaşının yatmış olduğu banka hesap dökümü ve emekli kimlik kartının renkli fotokopisi vize danışmanlık dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

MESLEK DURUMU İLE ALAKALI BELGELER

 İspanya Akraba/Arkadaş ziyaret vizesine başvuracak kişilerin, İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İspanya İstanbul Başkonsolosluğunca yetkilendirilmiş olan vize danışmanlık merkezlerince SGK işe giriş belgeleri ve 4A hizmet dökümü güncel olacak şekilde istenmektedir.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİ YABANCI UYRUKLU İSE: İspanya seyahatini akraba veya arkadaş ziyareti sebebi ile gerçekleştirmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin vize danışmanlıksu esnasında T.C. oturum izin ve T.C. çalışma izin aslını ve fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kişinin oturum izninin en az 6 ay geçerliliği bulunmalıdır. Planlanan seyahatin bitiş tarihinden itibaren de 3 ay daha geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir. Danışmanlıksunu Ankara’dan gerçekleştirmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin, danışmanlık sırasında ibraz edecekleri danışmanlık formu ve pasaport fotokopileri hariç, bütün evrakların İspanyolcaya çevrilmiş olması zorunludur.

İSPANYA AKRABA/ARKADAŞ ZİYARET VİZE BAŞVURUSUNDA, BAŞVURU SAHİBİ KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTEN EDİNEBİLECEĞİ VE İBRAZ ETMEZİ SORUNLU OLDUĞU BELGELER

 Arkadaş veya akraba ziyareti maksadıyla planlanan İspanya seyahati vize danışmanlıksunda ibraz edilmesi gereken, yalnızca danışmanlık sahibi kişinin çalışmış olduğu kurumdan edinebileceği evraklardır. Bunlar; Şirketin kayıtlı olduğu odadan alacağı güncel tarihli faaliyet belgesi, şirketin vergi levha fotokopisi, son yıla ait vergi beyanı bilgileri, şirketin ticari sicil gazete fotokopisi ve şirkete ait imza sirküleridir.

SEYAHAT PLANINI DESTEKLEYİCİ BELGELER

 Arkadaş veya akraba ziyareti maksadıyla planlanan İspanya seyahatini gerçekleştirecek kişinin, bu seyahati gerçekleştirirken kullanacağı birtakım unsurları ibraz eden belgelerdir. Bunlar; İspanya seyahat tarihlerini içeren ulaşım ve konaklama ile alakalı rezervasyon kayıtları, kişi özel aracı ile seyahatini gerçekleştirecekse, aracın ruhsat bilgisi seyahat tarihlerini kapsayan sigorta bilgisi ve uluslararası geçerliliği bulunan ehliyetin sunulması gerekmektedir. 

UYARI: İspanya Akraba/Arkadaş Ziyaret Vize danışmanlıksunu Ankara’dan gerçekleştirecek olan kişilerin, planlamış oldukları seyahati en ince ayrıntısına kadar detay verici statüde olan, İngilizce yazılmış bir dilekçeyi de vize danışmanlık evrakları arasına eklemesi gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu