fransa

Fransa Ticari Vize

Fransa ticari vizesi,  Fransa’ya seyahat edecek kişilerin başvurması gereken vize türüdür.  Vize danışmanlıklarını Fransa Konsolosluğu,  vize danışmanlık merkezleri aracılığı ile kabul etmektedir.  İstenilen belgeler orijinal olmalı ve seyahatin planı ve amacına uygun olmalıdır.  Fransa vizesi için ortak evrakların yanı sıra hangi kategoride seyahat edecekler ise o kategorinin ek evraklarını bulundurmak zorundadırlar.

Fransa Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Pasaport

Fransa ticari Schengen vizesi danışmanlıklarında pasaport ortak ve en önemli evraktır. Pasaportun Fransa ticari seyahatin bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerlilik süresi olmalıdır.  Pasaport süresi 10 yıldan fazla olmamalıdır. Ayrıca Pasaport deforme olmamış ve hiçbir sayfalarında yıpranmış olmamalıdır.  Bunun dışındaki pasaportlar kesinlikle vize danışmanlıklarında kabul edilmeyecektir.  Böyle durumda kesinlikle yeni bir pasaport çıkartılmalıdır.  Ayrıca vize danışmanlıklarında önceki yıllara ait bitmiş pasaportlar var ise vize dosyasında bulunmalıdır.

Fransa Ticari Schengen Vize Danışmanlık Formu

Fransa’ya seyahat edecek olan danışmanlık sahiplerinin ticari vize danışmanlıklarında Fransa Schengen vizesi formu doldurulmalıdır.  Vize danışmanlık formunda istenen bilgiler tamamen eksiksiz doğru ve gerçek bilgiler olmalıdır.  Danışmanlık formu Fransızca veya İngilizce doldurulmuş olmalı ve 37 numaralı kutucuk işaretlenmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt örneği evlilik cüzdanı veya bütün ailenin bireylerini gösteren ayrıntılı, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin mutlaka orijinal belgesi bulunmalıdır.  Ayrıca vize danışmanlıksunda bulunan kişi evli ise evlilik cüzdanı fotokopisinin de mutlaka vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

Fransa Ticari Schengen Vize Talep Dilekçesi

Fransa ticari vize Schengen danışmanlıksu sahibinin Fransız seyahatini anlatan bir dilekçesi danışmanlık dosyasında bulunmalıdır.  Kişi eğer bir kurum veya şirkette çalışıyorsa Fransa Konsolosluğu’na veya elçiliğe yazılmış ıslak imzalı ve kaşeli olarak dilekçe hazırlanmalıdır.  Ayrıca Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında başka ülkelere gidilmesi gerekiyorsa seyahat planında bu bilgilerinde yer almalıdır.

Fransa Ticari Schengen Vize Davetiyesi

Davetiye Fransa Konsolosluğu’na hitaben yazılmalıdır. Ayrıca Fransa’daki şirket yetkilisi tarafından İngilizce veya Fransızca olarak hazırlanıp vize danışmanlık sahibine gönderilmelidir. Davetiyede vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri,  ayrıca kişinin yakınlık derecesi,  neden seyahat edileceği ve bu seyahat süresinin ne kadar olacağı davetiyede mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca seyahat süresince vize danışmanlık sahibinin masraflarının karşılanacağını da davetiyede belirtmek zorundadır.  Fransa’da bulunan şirketin yetkili kişisi kendi kimlik fotokopisini ve önceden alım satım yapılmış ise buna ait fatura bilgilerini de davetiye eklemelidir.  Davetiyenin aslı mail olarak gönderilmekte ve konsolosluk tarafından kabul edilmektedir.  Fransa ticari Schengen vize danışmanlıksu yapan kişi fuar veya konferansa katılacaksa bu yerlere katılabileceği davetiyede belirtilmek zorundadır.

Fransa Ticari Schengen Vize Danışmanlık Sahibinin Finansal Durumu

Fransa Konsolosluğu ticari amaçla Fransa’ya seyahat edecek olan kişinin masraflarının karşılanacağını somut olarak belgelenmesi gerekmektedir.  Bu belgeleme son 3 aylık banka hareketlerini göstermelidir.  Banka cüzdanının fotokopisi veya şirket hesabının ayrıntılı olarak dökümü ıslak imza ile belgelenmelidir. Fransa’da kalacağı süre içinde bütün masraflarının karşılanacağı ve bu masrafların günlük 120 Euro’dan hesaplanarak o miktarda Euro’nun banka hesabında bulunması gerekmektedir.  Bu belge ve bilgiler banka tarafından onaylanıp ıslak imza ve kaşe ile sunulmalıdır.  Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında kişinin gelirini gösteren maaş bordrosu veya şirket yetkilisi ise kurumun ıslak imza ve kaşeli belgesi de bulunmalıdır. Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında kişi adına Türkiye’de veya Avrupa’da taşınmaz malları varsa bunların tapu belgeleri üzerine kayıtlı Araç varsa aracın ruhsatı veya kira gelirleri bulunuyorsa bu gelirlerin gösteren kontrat belgeleri ibtaz edilmelidir.

Danışmanlık Yapan Kişinin İş Ve Mesleki Durumuna Ait Belgeler

Fransa ticari Schengen vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişi hangi kuruma bağlı olarak çalışıyorsa bu da belgelerle ibraz edilmelidir.  Sosyal Güvenlik Kurumu dökümü,  işe başladığı tarih bilgileri dosyada bulunmalıdır. Ayrıca ticari vize danışmanlıksu yapan kişi bir şirkete bağlı olarak çalışan bir kişi ise şirketin yetkilisinden Fransa’da görev yapacağı şirkete görevi anlatan belge sunmalıdır. Bu belge işverenin izin yazısı ile birlikte konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Bu yazıda Fransa’ya seyahat edecek olan kişinin görevi,  maaş bilgileri,  hangi tarihlerde seyahat edeceği ve seyahat dönüş rezervasyon bileti ibraz edilmelidir.  Fransa’ya ticari Schengen vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişi çiftçilik yapıyor ise Ziraat Odası’ndan bir belgenin fotokopisi de evrak dosyasında bulunmalıdır.  Kişi Avukat,  Eczacı,  Diş Hekimi,  Mühendis veya Doktor ise kendi mesleği ile ilgili bağlı bulunduğu oda kayıt bilgileri,  mesleki kimlik bilgileri vize danışmanlık dosyasında bulunmalıdır.

Şirkete Verilmesi Gereken Resmi Evraklar

Fransa ticari Schengen vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin şirketin bağlı olduğu ticaret ve sanayi odası’nda ki sicil kaydının,  3 yıllık faaliyet belgesini,  vergi levhasının fotokopisini,  son güncellenmiş bilgilerini içeren bilgileri de bulunmalıdır.  Şirketin Ticari sicil gazetesi yazısının fotokopisi,  şirketteki görevi,  isim ve unvanı ve bunların dışında bir değişiklik varsa bu değişiklik bilgilerini de eklemelidir.  Aynı zamanda şirketin imza sirküleri,  fotokopisi ve imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisi olduğunu gösteren belgenin de bulunması gerekmektedir.

Seyahat Planı’nın Belgeleri

Fransa ticari Schengen vize danışmanlık sahibinin Fransa’ya hangi tarihlerde seyahat edeceğini anlatan ulaşım rezervasyon bilgilerinin ve Fransa’da kalacağı konaklama rezervasyon belgesi danışmanlık dosyasında bulunmalıdır. Ulaşım Rezervasyonun gidiş dönüş olarak alınmış veya rezerve edilmiş olması gerekmektedir.  Fransa Konsolosluğu veya Fransa Büyükelçiliği ticari vize danışmanlıksunda otel rezervasyonunu zorunlu tutmamaktadır.  Bunların bize danışmanlık dosyasında bulunması vize alınmasını kolaylaştıran belgelerdir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında kişi Fransa’da kalacağı süre içinde tekrar ülkeye geri dönmesi ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olması durumunda hastane masraflarını kapsayan 30.000 Euro’luk teminatı olan bir poliçenin ve bu poliçenin Schengen bölgesinde geçerli olması,  gerekmektedir.

Ticari Vize Danışmanlıklarında Önemli Ayrıntı

Fransa ticari Schengen vize danışmanlıksunda vize danışmanlık evrak dosyasındaki belgelerin maksimum 3 ay olması gerekir.  Üç aydan eski belgeler konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.  Resmi olan belgelerin aslı ve fotokopileri ile birlikte vize danışmanlıksu yapılmalıdır.  Bütün belgelerin tamamlanması dışında konsolosluk veya büyükelçilik gerek gördüğü takdirde kişiyi mülakata çağırma veya istenilen belgelerin dışında ek belge evrak isteme hakkına sahiptir.

İşyeri Sahiplerinin Fransa Ticari Schengen Vizesi Davetiyesi Olmadan Gidebilirler Mi?

Özellikle turistik vizeler dışındaki Fransa seyahatlerinde mutlaka davetiye ile danışmanlık yapılmalıdır. Davetiyenin olmadığı bir Fransa ticari vize danışmanlıksu kabul edilmez.  Davetiyenin mutlaka ticari bir seyahat olacağının bildirilmesi gerekmektedir.

Vize Davetiyesi Orijinal Olmak Zorunda Mıdır?

Fransa ticari Schengen vize davetiyesi orijinal olarak kabul edilebildiği gibi faks veya fotokopi olarak da kabul edilmektedir.  Davetiyenin Fransa’daki şirketin Antetli kâğıdına yazılması şarttır.  Türkiye’den gidecek olan danışmanlık sahibinin kimliği ve pasaport fotokopisi ile Seyahat’in sebebinin anlatıldığı bir davetiye olmalıdır.

Fransa Ticari Vizesi İçin Randevu Almak Şart Mı?

Randevu alınmadan vize danışmanlıksu yapılması mümkün değildir.  Fransa ticari Schengen vizesi için mutlaka danışmanlık yaparken randevu alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Fransa Ticari Vizesi İle Neler Yapılabilir?

Fransa ticari Schengen vizesi danışmanlık sahipleri şirket çalışanlarını Fransa’daki bir firmada görevli olarak gönderdiklerini davetiye ile bildirmek zorundadırlar.  Fransa ticari Schengen vizesi ile şirketler arasında ticari toplantılar,  fuar etkinlikleri,  konferanslar,  iş görüşmeleri,  kontrat,  karşılıklı anlaşma yapma gibi faaliyetler de bulunabilirler.  Bunlar için Fransa ticari Schengen vizesi alma zorunluluğu vardır.  Ayrıca Fransa ticari Schengen vize danışmanlıklarında iki şirket arasındaki ilişkinin belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir.  Bu belgelerin asıl ve fotokopileri de vize danışmanlık dosyasında bulunmalıdır.

Fransa Ticari Schengen Turistik Vizesi Uzun Süreli Verilir Mi?

Fransa ticari vize danışmanlıklarında Fransa’da kalacağı süreye,  Fransız Konsolosluğu karar vermektedir. Genellikle ticari ve turistik vize danışmanlıklarında Fransa’da kalacağı süre şirket veya orada ticari faaliyetlerde bulunan kurum ile ticari ilişkilerinizin hangi düzeyde olduğu kararı tam olarak bir kesin zaman içermemektedir.

Ticari Schengen Vizesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Fransa ticari Schengen vizesi istenilen belgelerin en kısa sürede tamamlanarak konsolosluğa teslim edilmesinden maksimum 5 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.  Ancak konsolosluğun yoğunluğu bu süreyi bir iki gün uzatabilmektedir.  Ayrıca acil gerektiren durumlarda bir Express vize danışmanlıksunda da bulunabilirsiniz. Böyle durumlarda vize sonuçlanması daha erken olmaktadır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu