fransa

Fransa Aile ve Akraba Ziyereti Vizesi

Fransa Aile Ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

Fransa’ya aile ziyaretinde bulunacak kişilerin vize danışmanlıklarında yine en önemli ortak evraklardan biri pasaporttur.  Pasaportun Maximum 10 yıllık olması gerekmektedir.  Bunun üzerinde olan pasaportlar kabul edilmemektedir.  Fransa vize danışmanlıklarında bulundurulması gereken ortak evraklar dışında tercih edilecek vize kategorilerine göre ek evrak düzenlenmesi zorunludur.  Bu zorunluluk Fransa Schengen vizesi içi kategorilere göre değişiklik gösteriyor.

Fransa Aile Ve Arkadaş Ziyareti Vizesi İçin Evraklar

Pasaport

Fransa aile ve arkadaş ziyareti vizesi için pasaport en önemli evraklardan biridir.  Danışmanlık yapan kişinin pasaportunun 10 yıldan daha eski olmaması aranan koşullardan biridir.  Vize danışmanlık tarihinden itibaren en az 3 ay daha pasaportun geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir.  Bunun yanı sıra pasaportun en az 2 tane sayfasının boş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.  Pasaportun fotoğraf olan sayfanın ve diğer bütün sayfalarının yani Kimlik bilgilerini içeren sayfaların fotokopileri,  vize danışmanlık dosyasında sunulmalıdır.  Hasar görmüş pasaportlar kesinlikle vize danışmanlıklarında kabul edilmemektedir.  Ayrıca Fransa herhangi bir vize kategorisine başvuracak olan kişinin yanında birlikte gideceği bir kişi varsa ve bu kişi vizeden muaf bir pasaporta sahipse bu muafiyetini gösteren belgelerin de danışmanlık dosyasında bulunması zorunludur.

Vize Danışmanlık Formu

Danışmanlık formu da Fransa Schengen vize danışmanlıklarında mutlaka istenen evrakların eksiksiz olarak ve doğru bir şekilde formun doldurulması gerekmektedir.  Aynı zamanda danışmanlık formunda 37 numara ile belirtilen bir kutucuk bulunmaktadır ve bunun da işaretlenerek ıslak imzalanması gerekmektedir.  Seyahat edecek olan kişi yanında başka kişilerle seyahat edecekse her birinin vize danışmanlıksunda bulunması gerekiyor.  Çocuklar dâhil ayrı vize danışmanlık dosyalarının oluşturulması gerekmektedir.  18 yaşından küçük olan çocukların ebeveynleri,  çocuklar adına imza atma yetkisine sahip tek kişilerdir.

Fransa Aile Ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Evrakı

Fransa’ya gidecek olan danışmanlık sahibi,  Fransa’da kimi ziyaret edecekse o kişiyle aralarında bir akrabalık ve yakınlık bağı var ise bunun beyan edilmesi ve bunun için bir form doldurulması gerekmektedir.  Bilgilerin iki tarafın belgeleriyle birbirini tutmalı ve bilgilerin tamamı aynı olmalıdır.

Fotoğraf

Fransa vize Schengen danışmanlıklarında biyometrik fotoğraf olması şarttır.  2 adet biyometrik fotoğrafın 35 mmx 45 mm ebatlarında olması gerekmektedir.  Ayrıca fotoğrafların arka fonunun beyaz,  güncel fotoğraf olması zorunludur.  Fotoğrafta yüzü gizleyecek şapka,  gözlük,  başörtüsü gibi aksesuarlar bulunmaması gerekmektedir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi

Fransa Schengen vize danışmanlıklarında ortak evraklardan biri de tam vukuatlı nüfus kayıt örneğidir.  Bu belgenin nüfus müdürlüklerinden alınması veya e Devlet’ten barkotlu olarak alınması gerekmektedir.  Bu belgede aile bireylerinin ayrıntılı kimlik bilgilerinin açık bir şekilde görülmesi de şart koşulmuştur.

Fransa Vize Talep Dilekçesi

Fransa’ya davetli olarak giden danışmanlık sahibinin Fransa’da bulunan yakını tarafından bir davet dilekçesi ile danışmanlık yapması gerekmektedir.  Bu danışmanlık davetiyesinde kişinin kimlik ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.  Aynı şekilde davet eden kişiyle akrabalık derecesi,   her iki tarafında kimlik ve iletişim bilgilerinin davetiyede bulunması gerekmektedir.  Seyahatin amacı,  hangi tarihlerde seyahat edeceği,  orada nerede kalacağı ve bu süre içinde masraflar kimler tarafından karşılanacaksa bütün bunların ayrıntılı bir şekilde talep dilekçesinde bildirilmiş olması gerekmektedir.

Fransa Aile Arkadaş Ziyareti

Schengen vizesi danışmanlıklarında başvuran kişi Fransız seyahati süresi içinde diğer Schengen ülkelerine seyahat edip etmeyeceğini de seyahat planında danışmanlık talep dilekçesinde ayrıntılı olarak bildirmiş olması gerekmektedir.

Fransa Aile Ve Akraba Ziyareti Schengen Vize Davetiyesi

Fransa’ya aile ve akraba ziyareti vize danışmanlıksunda bulunan kişinin adına düzenlenmiş bir davetiye ile başvurabilir.  Bu davetiye Fransa’daki yakınları tarafından belediyeden alınmış orijinal bir davetiye olması gerekiyor.  Ayrıca davetiyenin yanı sıra Fransa’ya davet eden kişinin eşine ait orada sürekli oturarak,  oturduğunu belirten bir oturma kartı ve kimlik kartlarının fotokopilerinin vize danışmanlık dosyasına eklenmesi lazımdır.  Bu seyahat süresince vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin seyahat süresince masraflarının,  davet eden kişi tarafından karşılanacağını beyan etmesi gerekiyor.  Ayrıca Fransa’da yaşayan kişi çalışan bir kişi ise 3 aylık maaş bordro fotokopisini dosyaya eklemesi gerekmektedir.   Son 3 aylık banka hesap dökümü,  işveren pozisyonunda kişi ise son yıla ait vergi levhasının fotokopisinin de eklenmesi gerekmektedir. İkamet eden kişi Fransa’da ikamet ediliyorsa evin sahibi ise tapusu,  kiracıysa kontrat sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir.  Belgelerin güncel olması ayrıca kişinin adına kayıtlı elektrik,  su,  doğalgaz,  telefon gibi faturalarında danışmanlık dosyasına eklenmesi gerekmektedir.  Ayrıca ekonomik durumunu belgelemek zorundadır.

Şirket Evrakları

Fransa’da aile arkadaş ziyareti vizesi danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin Türkiye’deki çalıştığı şirketten son 3 aylık maaş bordrosu,  sosyal güvenlik kurumuna düzenli olarak ödenen primlerini gösteren belgenin de ıslak imzalı ve kaşeli olarak bize danışmanlık dosyasında bulunması gerekiyor. Aynı zamanda Fransa Konsolosluğu Fransa’ya seyahat edecek olan danışmanlık sahibini masraflarının şirket tarafından ödeneceğini veya kişiler tarafından ödeneceğini beyanını da somut olarak istemektedir.  Danışmanlık sahibi kişinin,  banka hesap hareketlerini ve hesabında günlük 120 Euro ya denk gelecek şekilde paranın seyahat süresince hesaplanarak banka hesabında tutulması önemlidir.

Danışmanlık Sahibi Emekli İse

Emekli danışmanlık sahibi, emekli maaşını aldığı hesap cüzdanının işlenmiş fotokopisi,  aynı zamanda emekli olduğunu gösteren kartın fotokopisi de danışmanlık dosyasında bulunması gerekiyor.  Fransa aile arkadaş ziyareti vizesine müracaat eden kişi adına Türkiye’de taşınmaz gayrimenkul var ise,  onların tapusu,  üzerine kayıtlı Araç varsa aracın ruhsatı veya kira gelirleri varsa kira geliri getiren gayrimenkullerin kontrat belgelerinin vize danışmanlık dosyasında bulunması gereklidir.

Mesleki Durumunu Gösteren Belgeler

Fransa aile arkadaş ziyareti vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin çalıştığı şirketin belgeleri de danışmanlık dosyasında bulunması gerekiyor.  Kişi bir çalışan ise,  Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları,  hangi tarihte işe başladığı,  o güne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş primleri,  hizmet dökümü,  hangi kurumda çalıştığı,  şirketten işverenin çalışana izin verdiğini bildirir yazısı mutlaka evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.  Aynı zamanda danışmanlıkda bulunan kişinin şirketteki görevi,  şirketin iletişim bilgileri, ne kadar süredir çalıştığı,  şirketten aldığı maaş,  hangi tarihlerde izinli sayıldığı,  tekrar seyahatinin dönüş tarihi gibi bilgileri içeren somut belgelerin danışmanlık dosyasında bulunması gerekiyor.

Vize Danışmanlıksunda Bulunan Kişi İşveren İse

Danışmanlıkda bulunan kişi iş veren ise, şirketin antetli kağıdına Fransa’ya yapacağız seyahatin ayrıntılı planını sunmak zorundadır.  Neden Fransa’ya gideceği,  kendisine ait şirketteki varsa diğer ortaklarla pozisyonu,  mutlaka bir dilekçe ile belgelendirilmelidir.

Vize Danışmanlıksunda Bulunacak Olan Kişi Emekli İse

Emekli olduğunu gösteren kartının ve emekli maaşı aldığı banka dökümlerinin,  banka cüzdanı işlenmiş olarak fotokopisi istenmektedir.

Aile Ziyaretinde Bulunacak Olan Kişi Türkiye’de Çiftçi İse

Danışmanlık sahibi çiftçilik yapıyor ise Ziraat Odası tarafından bir çiftçilik belgesinin aslı ve fotokopisi,  aynı zamanda üzerine kayıtlı gayrimenkuller varsa onların tapu fotokopilerinin dosyada bulunması önemli detaylardır.

Aile Ziyareti Vizesi De Bulunacak Olan Kişi Öğrenci İse

Öğrencilerin, öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi,  imzalı ve kaşeli olmak zorundadır.  Aynı zamanda bu öğrenciye sponsor olacak ebeveynlerinde banka hesap ve Türkiye’deki finansal belgelerini vize danışmanlık dosyasına eklemeleri gerekmektedir.  Seyahat edecek olan öğrenci 18 yaşın altında ise Fransa’ya yalnız seyahat etmesi gerekiyorsa bu durumda danışmanlık sahibinin Noter tasdikli bir izin belgesi,  ebeveynleri tarafından bir muvafakat namenin vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekiyor.  Aynı zamanda ayrıntılı vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve nüfus cüzdanının fotokopisinin de danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Danışmanlık sahibi ebeveynlerden biri ile anne veya babası ile seyahat edecek ise diğer seyahat etmeyen ebeveynden bir muvafakat name alınması gerekiyor.  Bu muvafakat namede çocuğun seyahat edeceği tarihler,  gidiş ve dönüş tarihleri,  Fransa’da nerede kalacağı,  yerin adresi ve evinde kalacak olan kişilere ait kimlik ve iletişim bilgilerinin de belirtilerek vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

Aile Ziyareti Vizesi Danışmanlıksunda Bulunacak Olan Kişi Bir Ev Hanımı İse

Ev hanımlarında, masraflarının karşılanabilmesi için sponsor kişinin eşi olabilir bütün masraflarını karşılayacağını bildirir finansal ve mesleki bilgileri evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bununla birlikte evlenme cüzdanı fotokopisi danışmanlık dosyasında bulunmak zorundadır.

Fransa’ya Seyahat Edecek Kişi Avukat Doktor, Eczacı, Diş Hekimi, Mühendis Gibi Mesleğe Sahip İse

Bu mesleklerin bağlı bulundukları oda ve mesleki kimlik kartlarının da fotokopileri vize danışmanlık dosyasına eklenmesi gereklidir.  Fransa vizesi danışmanlıksunda bulunacak olan kişi Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu bir kişi ise Türkiye’de oturma izninin en az 6 ay daha geçerli olduğunu gösteren belge ve seyahatin başlangıç ve bitiş tarihlerini içine alan bir belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Fransa Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi İçin Şirketin Sunması Gereken Belgeler

Fransa vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişi bir şirket sahibi ise bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi Odası’ndan bir faaliyet belgesinin fotokopisini danışmanlık dosyasında bulundurmak zorundadır.  Bu faaliyet belgesinin son 3 yıl kapsayacak şekilde olması gerekmektedir.  Aynı zamanda şirketin vergi levhası güncel,  son yıla ait verginin ödendiğini gösteren biçimde ibraz edilmesi gerekmektedir.  Ayrıca şirketin Ticari sicil gazetesindeki yazısının fotokopisi,  şirketteki unvanı ve şirketin imza sirkülerinin fotokopisi ve şirkette imza atma yetkisi olup olmadığı veya yetkili olan kişinin imzalı dilekçesinde bize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

 Fransa Vize Danışmanlık Seyahat Planını Belgeleri

Fransa’ya seyahat edecek olan danışmanlık sahibinin hangi tarihlerde seyahat edeceği,  seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri,  ulaşım bilgileri,  rezervasyon ve Fransa’da kalacağı konaklama ya ait belgenin mutlaka bilgilerini danışmanlık dosyasını koyması gerekiyor.  Fransa gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya özel araçları ile gidecek olan kişilerin araç ruhsatı ve uluslararası ehliyetinin geçerli olduğunu gösterir belgenin de dosyaya koyulması lazımdır.  Aynı zamanda sigorta poliçesinin de dosyada bulunması önemlidir.  Vizesi danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin rezervasyonu zorunlu tutulmaktadır.  Ancak kalacağı yerin adresi mutlaka dosyada belirtilmesi gerekmektedir.  Seyahat sağlık sigortası vize danışmanlık sahibinin Fransa’da seyahat edeceğiz süreyi kapsayacak şekilde sağlık sigortası poliçesinin danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bu poliçenin 30.000 Euro en az teminat tutarında olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu