çin

Çin Ziyaret Vizesi S1 S2 Vizesi

Çin Ziyaret Vizesi S1, S2 Vizesi

Çin Halk Cumhuriyeti için ziyaret vizesi yani S1- S2 ziyaret vizesi Türkiye vatandaşlarının,  Çin’de bulunan akraba veya tanıdıklarını ziyaret edebilmelerine olanak tanıyan bir bize türüdür.  Bu aynı zamanda Çin akraba ziyareti vizesi olarak da bilinmektedir.  Bu vizenin alınabilmesi için Çin’de bulunan yakın akraba ve tanıdıklardan bir davetiye alınması gerekmektedir.  Bu vizenin alınabilmesi için davetiye şarttır.  Olmaması durumunda Çin ziyaretçi vizesi alma imkânı yoktur.  Ayrıca Çin ziyaret vizesi işlemlerinde Çin’den gelecek olan davetiyenin orada noterden tasdik edilmesi veya misafir olarak gidecekleri ev sahibi tarafından ıslak imzalı olması gerekmektedir. Vize danışmanlık işlemleri, çalıştığı şirketten veya kurumdan bir öğrenim belgesinin de davetiyeye ilave edilmesi zorunludur.  Mutlaka bu bilgilerin davetiye mektubunda olması gerekmektedir.  Bununla birlikte ziyaret vizesi işlemlerine başlayabilirsiniz.

Uzun Süreli Ziyaret Vizesi

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret vizesi,  yani S1- S2 vize alarak gitmek isteyen danışmanlık sahipleri uzun süreli kalmaları durumunda S1 vizesine başvurmak zorundadır.  S1-S2 ile gidecek olmaları durumunda 180 günden fazla kalmak için Çin’de eğitim gören çalışan veya orada oturan yabancı uyruklu kişilerin ebeveynleri,  eşleri veya 18 yaşından küçük çocukları için,  gitmesi gereken kişiler bu vizeye başvurmaktadırlar.  Bu vize ile Çin’e gittiklerinde 30 gün içinde orada ikamet edebilmek için işlemlerini yapmaları gerekmektedir.  Ancak kısa süreli yani S2 vizesi alınması durumunda,  Çin’de 180 günden az kalmak zorundadırlar.  Yine aynı şekilde Eğitim alan veya orada ikamet eden yabancı uyruklu kişiler,  bunların eşleri,  çocukları,  anne ve babaları veya kardeşleri orada bulunması durumunda S2 vizesini tercih etmeleri gerekmektedir.  Yine aynı şekilde her iki vize türünü seçmeleri durumunda davetiye ile danışmanlık yapmak zorundadırlar.  Davetiye dışında danışmanlık yapma hakları bulunmamaktadır.

Çin Aile Ziyareti S1 Vizesi İçin İstenilen Evraklar

Pasaport Ve Fotoğraf

S1 Çin aile ziyaret vizesi için kullanılacak olan pasaportun güncel pasaport olması gerekmektedir.  Ayrıca pasaportun vize işlem tarihinden en az 6 ay daha kullanılabilir suresinin bulunması gerekmektedir.  Bunun dışında pasaportta en az 2 sayfanın boş olması ve pasaportun fotoğraf bulunan kısmın önlü arkalı fotokopisinin çekilmesi ve vize danışmanlık dosyasına koyulması gerekmektedir.

Vize danışmanlık dosyasına 2 adet biyometrik fotoğraf koyulması gerekmektedir.  Fotoğrafların güncel olması kesinlikle şarttır.  Ayrıca fotoğrafların arka fonu beyaz olmak zorundadır.  Fotoğraf ölçüleri 4,5 x 6 santimetre ölçülerinde olması gerekmektedir.

Sabıka Kaydı ve İkametgâh Belgesi

S1 Çin aile ziyaret vizesi danışmanlık evraklarının içinde e- devletten alınacak adli sicil kaydı veya sicil kaydı yoktur yazısının adliyeden onaylanıp ibraz edilmesi gerekmektedir.  Ayrıca bu adli sicil kaydının en fazla 3 aylık olması hatta daha da yeni olması gerekmektedir.

Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne Çin aile ziyaret vizesi danışmanlıksu için ikamet belgesinin vize evrak dosyasında ıslak imzalı ve mühürlü olarak bulundurulması gerekmektedir.  İkametgâh belgesini e-Devlet’ten alınamaması durumunda muhtarın ıslak imza ve kaşesinin onayı olması şarttır.

Davetiye

Çin Halk Cumhuriyeti için aile ziyaret vizesi danışmanlıklarında,  davetiye en önemli evraklardan biridir.  Çin’e seyahat etmeyi düşünen kişinin Çin’den gelecek olan davetiye de adı,  soyadı,  telefon numarası ve adresi ile imzasının bulunması gerekmektedir.  Davet edilen kişi neden gittiğini,  orada neler yapacağını ve seyahat planının ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekmektedir.  Ayrıca Çin’de nerede kalacağı, hangi adresi kullanacaksa o adresinde davetiyede yazılı olması gerekmektedir.  Çin’de yanında kalacak kişilere ait kimlik bilgilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.  Ayrıca Çin’de davet eden kişilerin her birinin kimlik bilgileri,  pasaportlarının fotokopileri ve ikamet ettikleri adresin eklenerek vize dosyasına koyulması gerekmektedir.

Akrabalık Belgesi

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Çin aile ziyaret vizesi almak için başvuran kişinin Çin’de ki akrabaları ile ilişkisini anlatan bir belgenin de vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Başvuran kişi ile davet eden kişiler arasındaki ilişkinin mutlaka belgede bildirilmesi gerekmektedir.  Ayrıca Çin’de yanında kalacak olan kişilerin evlilik cüzdanı,  doğum belgeleri ve emniyetten alınmış olan alacakları akraba ilişkisini gösteren belgenin de noter tasdikli aslı ve fotokopisini evrak dosyasına koyulması gerekmektedir.

Mali Dokümanlar

Çin Halk Cumhuriyeti S1 için aile ziyaret vizesi danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin,  Türkiye’de açılmış bir banka hesabının bulunması gerekmektedir.  Banka cüzdanının hesap dökümleri ve hesabında en az 5000 Dolar paranın bulunması ve bunun da belgelenmesi gerekmektedir.  Bu belge banka tarafından ıslak imza ve kaşe ile birlikte aynı zamanda imza sirküleri eklenerek vize işlem dosyasına konulması gerekmektedir.

Nüfus Kimlik Bilgileri

Çin Halk Cumhuriyeti S2 Çin aile ziyareti vizesi danışmanlıklarında,  diğer önemli bir evrak nüfus kimlik bilgileridir.  vize danışmanlık dosyasına nüfus cüzdanının önlü arkalı, renkli fotokopisi,  ayrıca vatandaşlık numarası ve kimlikte bulunan fotoğrafın iyi görüntüde ve güncel olması istenmektedir.

S2 İçin Aile Ziyareti Vize Evrakları

Çin Halk Cumhuriyeti’ne gitmek için vize danışmanlıksu yapan Türk vatandaşlarının kısa süreli yani S2 vizesi danışmanlıksunda bulunması gerekmektedir. Bunun için geçerli olan evraklar diğer işlemlerde olduğu gibi ortak evrakların mutlaka bulunması gerekmektedir.  Pasaport,  biyometrik fotoğraf,  davetiye,  kısa süreli Çin aile ziyareti vizesi danışmanlık dosyasında bulunmak zorundadır.

S2 İçin Aile Ziyareti Vizesinde Davetiye De Bulunması Gereken Önemli Ayrıntılar

Türkiye’den gidecek yani davet edilen kişinin kimlik bilgileri,  cinsiyeti ve doğum tarihi belirtilmek zorundadır.  Ayrıca davet edilen kişinin ziyaret ve seyahat planı,  Çin’e Neden gitmek istediği ve bu seyahatin bitiş süresi ve dönüş tarihi belirtilmek zorundadır.  Ülkede nereleri ziyaret edeceği ve yakınlık ilişkisini anlatan bilgilerinde davetiyede bulunması gerekmektedir.  Ayrıca Çin ziyareti süresince masraflarının davet eden kişi tarafından karşılanacağının belgelenmesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra davet eden kişinin de ayrıntılı kimlik bilgileri,  telefon,  adresi ve ıslak imzasının davetiye üzerinde bulunması gerekmektedir.

Çin Aile Ziyareti Vizesi Ne Demektir?

Çin Halk Cumhuriyeti s2 Çin aile ziyareti vizesi Türkiye’de bulunan vatandaşların,  Çin’de yaşayan akraba ve aileden 1. dereceden yakınları veya arkadaş ziyaretinde bulunabilmek için danışmanlıklması gereken vize türüdür.  Çine ziyaret amacı ile gidecek olan kişilerin bu seyahati gerçekleştirebilmeleri için Çin ziyaretçi vizesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu vizenin vize koşullarının yerine getirilerek alınması gerekmektedir.

Çin S2 Ziyaretçi Vizesi Nasıl Alınır?

Çin Halk Cumhuriyeti’ne aile veya akraba,  arkadaş ziyaretinde bulunacak olan kişilerin ziyaret vizesi danışmanlıklarında doğrudan danışmanlıkları Çin Konsolosluğu kabul etmemektedir.  Mutlaka istenen belgelerin eksiksiz ve davetiyenin danışmanlık evrak dosyasında bulunması şarttır.  Çin S2 ziyaretçi vizesi danışmanlıklarında pasaportun ziyaret tarihinden 6 ay daha suresinin uzun olması istenmektedir.  Ayrıca pasaportun 2 adet boş sayfasının mutlaka bulunması ve bunların hırpalanmamış, yıpranmamış ve hasar görmemiş olması kesinlikle istenmektedir.

Çin S2 Ziyaretçi Vizesi Kaç Günde Alınır?

Çin Halk Cumhuriyeti Çin ziyaret vizesi danışmanlık evraklarının istenildiği gibi tamamlanması şarttır.  Danışmanlık öncesinde bu belgelerin hazırlanma aşaması ve süreci ne kadar kısa olursa vizenin danışmanlık süreci de o kadar erken olmaktadır.  Bize evrak dosyasının konsolosluğa teslim edilmesinin ardından maksimum 7 iş gününde vize danışmanlıkları olumlu veya olumsuz sonuçlanmaktadır.  Vizenin olumsuz yani ret ile sonuçlanması durumunda itiraz etme hakkınız bulunmamaktadır.  Ayrıca yatırdığınız vize ücreti de geri verilmemektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu