çin

Çin Evrak Tastik İşlemleri

Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Çin evrak tasdik işlemi ülkelerin uluslararası taşımacılıkta bir belge üzerinde ki imzanın resmiyet kazandırılması işlemlerine tasdik işlemi denmektedir.  Aynı zamanda evrakın yasal olduğunu sağlamak için yapılan işlemlerdir.  Ülkelerin farklı olarak kendileri arasındaki bir takım tasdik işlem prosedürleri vardır.  Çin Konsolosluğu yönetiminde bulunan evrakların onaylanması ve bu evrakın tasdiklenmesi işlemini yapmaktadırlar.  Bu işlemlerin maksimum sonuçlanma süresi 7 iş günüdür.

Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdik işlemleri iki türlü yapılmaktadır.  Bunlar şahsi evraklar ve ticari evraklardır.  Şahsi evraklar bireysel bir kişiye ait olan resmi belge niteliği taşıyan evraktır.  Örneğin sabıka kaydı,  nüfus kayıt bilgileri,  pasaport,  kimlik,  diploma,  mali hesap tablosu,  öğrenci diploma belgesi,  doğum belgesi gibi evrakların tasdik edilmesi işlemi de tasdik işlemleri kategorisine girmektedir.  Ticari evraklar ise bir kuruma ait olan evraklardır.  Kurumla ilgili resmi ticari evraklar bunlarda;  faaliyet belgesi,  imza sirküleri,  Ticaret Sicil Gazetesi,  şirketin mali hesap dökümü ve hesap hareketleri,  atama mektubu referans mektubu gibi kurumsal evrakların tasdik edilmesi işlemi,  evrak tasdik işlemi aşamasında yapılmaktadır.  Tasdik işlemleri belgenin yeminli tercüman tarafından hem Çin’ce hem de İngilizce olarak tercüme edilmesi gerekmektedir.  Ayrıca tercümesi yapılan evrakın tekrar noter tarafından da onaylanması gerekir.  Bunun dışında evrakın onaylanması için İstanbul Valiliğine de gönderilerek tasdik ettirilmesi gerekir.  Evrak Türkiye içinde diğer illerde onaylatılmış bir belge ise aynı zamanda İstanbul Valiliğine getirilip orada da onaylatılması gerekmektedir.  Onaylanması gereken evrakın yedek nüshaları da aynı zamanda alınmalıdır.  Çin evrak tasdik işlemleri Çin Konsolosluğu’nda yapılmaktadır ve bu da Pazartesi,  Çarşamba ve Cuma günleri yapılmaktadır.  Yalnızca 10.00 ve 12.00 saatleri arasında tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Çin Evrak Tasdik İşleminin Ayrıntıları

Şahsi evrak için danışmanlıklar bireysel evrak tasdik-i yaptıracak olan vatandaşlar özellikle Türk vatandaşları kendileri bizzat Çin Konsolosluğu’na bunun için müracaat yapabilir veya Noterden vekâletname çıkartarak yerine üçüncü bir kişiyi tayin edebilir,  acente bu iş için o kişiyle işlem yapabilir.  Öncelikli tasdik işlemi yaptıracak olan kişinin danışmanlıksunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.  Bunun için nüfus cüzdanı fotokopisi varsa vekâletnamenin aslı ve hangi evrak tasdik edilecekse belgelerin orijinalleri ve fotokopileri de birlikte tasdik işlemi danışmanlıksunda bulunulabilir.  Şahsi evraklar konsolosluğa verildikten 7 iş günü içinde tasdiklenir. Ticari evrakların danışmanlıkları,  ticari evrak tasdik işlemleri,  nüfus cüzdanı ile birlikte Konsolosluğa müracaat yapılması gerekmektedir.  Şirketin imza sirküleri ve şirketlerle varsa acenteleri tasdik onayı için görevlendirilebilir.  Ticari evrak danışmanlıksunda onay danışmanlık formu yine internetten doldurulması gerekmektedir.  Bunun içinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve şirketin yetki belgesinin orijinali,  şirketin imza sirkülerinin fotokopisi ve tasdik edilecek evrakların asıl ve fotokopileri ile konsolosluğa danışmanlıkda bulunulması gerekmektedir.  Ticari evraklar aynı şekilde 7 iş günü içinde tasdik edilmektedir.

Evrak Tasdik İşlemi

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Başkonsolosluğu evrak tasdik işleminde sorumlu birimlerdir. Çin vatandaşları veya Çin asıllı yabancılar Çin’e herhangi bir resmi evrakın gönderilmesi durumunda onay işlemi,  kimlik belgesi,  marka ile ilgili evrak,  diploma vekâletname,  gayrimenkul,  miras,  tapu işlemleri gibi evrakların tasdik işlemleri de konsolosluk tarafından yapılmaktadır.  İstanbul’da noter ve bu konuda ilgili kurumlar evrak tasdik işleminin ardından İstanbul Valiliği’nde de evrak tasdik edilmesi gerekmektedir.  En son Çin Başkonsolosluğu işlemi onaylamalı ve tasdik etmelidir.  Ayrıca tasdik işlemlerinde,  tasdik edilecek evrakın mutlaka İngilizce veya Çin’ce yazılması gerekmektedir.  Noter işlemleri Çin Halk Cumhuriyeti Çin Konsolosluğu ve Başkonsolosluğun sorumluluğu alanında bulunan bölgelerdeki Çin vatandaşı veya Çin asıllı yabancıların Çin’de herhangi bir şekilde onaylara ilişkin diploma,  evlilik,  doğum gibi işlemlerinin evrak tasdik işlemlerini yapmamaktadır.  Bu evrakların tasdik işlemleri,  Çin’de vekâletname vermek koşuluyla noterde işlem yaptırması gerekmektedir.  Ayrıca tasdik edilecek evrakın Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği konsolosluk dairesi tarafından onaylanması gerekmektedir.  Çin Başkonsolosluğu’nun yetki alanı içinde bulunan bölgeler için ve vatandaşlarının vekâletname yetkilendirme evrakı ile kişinin sağ olup olmadığı, ölüm belgesi gibi evrak işlemleri için mutlaka kendisinin Başkonsolosluğa gitmesi,  müracaat etmesi gerekmektedir.

Hong Kong Makao İle İlgili Tasdik İşlemleri

Hong Kong Şehri ile ilgili,  bu şehirlere bağlı idare bölgesinin pasaportuna sahip olan Hong Kong nüfus işlemleri için,  Çin vatandaşları yetkilendirme veya Hong Kong avukatları tarafından hazırlanan belgelerin yasal tasdik işlemleri için başka konsolosluğa bizzat başvurarak işlem yapabilmektedirler.  Ancak Çin vatandaşı olup,  vatandaşlık değiştiren Çin vatandaşları,  yetkilendirme konusunda uyruk değişikliği yaptırmış ise bu kişilerin de noter veya resmi kurumlardan işlemlerini yaptırıp İstanbul’daki tasdik kurumlarına onaylatmaları gerekmektedir.  Bunun için de Çin başkonsolosluğuna tasdik işlemi danışmanlıklarında bulunabilmektedirler.  Başkonsolosluğa,  gerek noter,  gerekse belgelerin tasdik işlemleri,  kimlik belgesi pasaport gibi evrakların fotokopileri ile başvurmaları ve bunları ibraz etmeleri gerekmektedir.  Belgeler yeminli tercüman büroları tarafından tercüme edilerek danışmanlıklması gerekmektedir.  Çin Konsolosluğu tercümanlık işi yapmamaktadır.  Yeminli tercümanlar dışında yerel mahkemelerin belirlediği tercüme bürolarında tercüme yaptırabilirler.  Bu belgelerin posta veya kargo yoluyla gönderilmesini konsolosu kesinlikle kabul etmemektedir.  Özellikle noter işlemleri için şahsın kendisinin bizzat danışmanlıkda bulunması gerekmektedir.  Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul’da yetkilendirdiği başkonsolosluk belge tasdik işlemleri;  İstanbul,  Bursa,  İzmir,  Edirne,  Kırklareli,  Tekirdağ,  Kocaeli,  Balıkesir,  Manisa,  Yalova,  şehirlerinde Çin Başkonsolosluğunun yetkilendirdiği hizmet birimleri tarafından yapılmaktadır.  Bu şehirlerde yaşayan kişiler,  konsoloslukta yapılması gereken evrak tasdik işlemlerini buralarda yaptırabilirler.  Bu bölgelerin dışında yaşayan kişiler ise mutlaka Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine başvurmaları gerekmektedir.

Evrak Tasdik İşleminde İşleyen Danışmanlık Prosedürü

Evrakların tasdik işlemi için Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğuna başvurmadan önce Türkiye’deki yerel Noterler tarafından onaylanması gerekmektedir.  Noterlik tarafından onaylanan belgeler Ayrıca İstanbul Valiliği hukuk işleri Müdürlüğünde tasdik edilmeleri gerekmektedir.  Bu durumda belgeler tasdik edildikten sonra en son Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna tasdikleri yaptırılması gerekir.

İbraz Edilmesi İstenen Belgeler Nelerdir?

Vize danışmanlıksunda bulunan kişinin vekâlet vererek vekil tayin ettiği kişi de onun adına danışmanlıkda bulunabilir.  Ancak danışmanlık sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi ile bu işlemi yaptırabilmektedir. Bunun dışında şirketlere ait evrak tasdik işlemleri şirketin yasal temsilcileri tarafından yaptırılabilir Ancak bunun için de pasaport ve yasal temsilcinin kimlik fotokopileri ve şirket evrakları da bulundurulmalıdır.  Bu belgeler doğru gerçek ve eksiksiz olarak danışmanlık belgesinde doldurulmuş olması gerekmektedir.  Belgelerin tasdik edileceği zaman fotokopilerinin yanında mutlaka asıllarının da olması gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Evrak Tasdik İşlemlerinde Bilinmesi Gereken Diğer Konular

Öncelikle danışmanlık sahibinin evraklarını konsolosluğa tasdik ettirmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı veya konsolosluktaki evrak işlemi yetkilisi kurumlara tahsis ettirebilir.  Ancak bu evrakların gerçek,  yasal ve Çin Halk Cumhuriyeti ulusal ve sosyal çıkarlarına zarar verecek ölçüde olması durumunda yasal işlem başlatılabilir.  Tasdik edilecek evraklar asıl ve fotokopileri olmak üzere ikisi aynı anda bulunmak zorundadır.  Bu evraklar mühür mumu ile mühürlenip,  sayfa köşeleri kabartmalı mühür ikisinde de mühürler kullanılarak birleştirilmelidir.  Çin Halk Cumhuriyeti’nde evlilik kaydı için,  bekârlık belgesinin alındığı tarihten 6 ay geçerlilik süresi vardır.  6 ay geçiren danışmanlık sahibinin kesinlikle yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca Çin’e evlat edinmek için gidenlerin,  evli olduklarını bildiren evlilik cüzdanı,  sağlık durumlarının iyi ve yeterli olduğunu bildirir sağlık kurumu raporu ve adli makamlardan alınacak adli sicil kayıtlarının noter tasdikinden geçmiş olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu