çin

Çin Başkonsolosluğu İstanbul

Çin Başkonsolosluğu İstanbul

Türkiye’de yaşayan oturma iznine sahip olan başka ülkenin vatandaşları Çin vizesi başvurularını Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile yapmaktadır.  Bunun dışında başvuru merkezi bulunmamaktadır.  Vize işlemleri konusunda vize verme yetkisi,   İstanbul başkonsolosluğuna aittir.  Aynı zamanda Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşlarının veya yabancı uyruklu Çinlilerin vize pasaport evrak tasdik gibi işlemleri de yine Çin Başkonsolosluğu tarafından yapılmaktadır.  Aynı zamanda öğrencilerin eğitimleri ile ilgili,  stajlarına yönelik yabancı öğrencilerin kurumları ile ilgili herhangi bir taahhüdü gibi evrak tasdiki bu kurumlar tarafından yapılmaktadır.  Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşları aynı zamanda pasaportlarının sürelerinin dolması veya pasaportlarının yenilenmesi gereken işlemlerde de Çin Başkonsolosluğu İstanbul biriminden yapmaktadır.

 Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Görev Alanları

İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul ve çevresindeki illerdeki Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de yaşayan Çin uyruklu vatandaşların konsoloslukla ilgili işlemlerini,  oturum izinlerini,  İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu yapmaktadır.  Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu vize işlemleri Türkiye’de yaşayan vatandaşların Çin’e seyahat etmeleri durumunda,  İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu başvuru formunu doldurarak vize başvurusunda bulunabilirler.  Başvuru formunun kesinlikle İngilizce olarak doldurulması şarttır.

Çin Vize Başvuru Formu

Herhangi bir sebeple Çin’e seyahat edecek vatandaşların Çin seyahatleri hangi kategoriye giriyorsa o kategori üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Çin İstanbul Başkonsolosluğu vize ücretleri tam olarak sabit değildir.  Vize ücretleri Amerikan doları üzerinden hesaplanarak alınmaktadır.  Dolayısıyla Çin vize işlemleri için başvuru formu alındığında,  vize ücreti ve o günkü Amerikan kuru üzerinden ödenmektedir.  Dileyen vatandaşların vize ücretini kredi kartı ile ödemelerine imkân tanınmaktadır.  Onun dışında nakit veya Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu banka hesaplarına yatırılarak dekontun vize başvuru dosyasına koyulması gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Görevleri

Pasaport yenileme işlemleri,  Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşlarının süresi dolan pasaport yenileme işlemlerini yapmaktadır.  Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Çin Konsolosluğu,  vize başvurularını hafta içi,  Pazartesi Salı ve Perşembe günleri 09. 00 ile 12. 00 saatleri arasında almaktadır.  Onun dışında pasaport ve resmi belgelerin tasdik işlemleri,  hafta içi Pazartesi Salı ve Perşembe günleri 15. 00 ile 17.  00 saatleri arasında yapılmaktadır.  Ayrıca Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşlarının pasaport,  seyahat belgesi gibi başvuruları ve evrak tasdik işlemleri,  evlilik cüzdanı tasdikleri veya buna benzer başvuruları da hafta içi,  Pazartesi Salı ve Perşembe günleri yine 15. 00 ile 17. 00 saatleri arasında yapmaktadır. Türkiye’de yaşayan Çinli vatandaşların işlemleri ve vize uygulamaları Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Çin büyükelçiliği gibi yabancı bir ülkede yaşayan kendi vatandaşlarının çıkarlarını ve onların menfaatlerini korumanın yanı sıra,  o ülkede bulunan vatandaşların Çin Halk Cumhuriyeti seyahatlerinde almaları gereken vize işlemlerini yapan birimlerden biridir.  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Çin vatandaşları,  Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Çin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından vatandaşlarının şahsi çıkarlarını korumaktadırlar.  Bu işlemleri yasalar ve kendilerine verilmiş yetkilerin sınırları içinde yapmaktadırlar.

 Çin İstanbul Başkonsolosluğu Hizmetleri

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu kendilerine verilmiş Tüzük ve antlaşmalar çerçevesinde görev yapmaktadırlar.  Hem Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Çinli vatandaşların menfaatlerini korumak,  hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin dengesini oluşturmak ve resmi evrakların onaylanması işlemlerini de gerçekleştirmektedir.  Başkonsolosluk ve büyükelçilikler aracılığı ile Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları kendileriyle ilgili resmi evrak işlerini bu kurumlar aracılığı ile yapmaktadırlar.  İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Çin Büyükelçiliği vize başvuru işlemlerini,  2007 tarihinden itibaren acenteler aracılığı ile kabul etmeye başlamıştır.  Ondan önceki senelerde başvurular direkt konsolosluklara yapılabiliyordu.  Ancak daha sonra kendi yoğunlukları sebebiyle vize işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlanabilmesini sağlamak için bunları acentelere devretmiştir.  İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, konsolosluğa ve Büyükelçiliğe yapılan direkt vize başvuru işlemlerini geri çevirmektedir.  Bu nedenle vize başvuru işlemlerini mutlaka acenteler aracılığıyla yapmak zorundasınız.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Adres Bilgileri

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hizmet vermektedir.  Başkonsolosluk kurumu tam teşekküllü hizmet sağlamaktadır. İstanbul Çin Başkonsolosluğu’nda yapılan işlemler üç bölüme ayrılmıştır.  Yoğunluğun yaşanmaması sebebiyle vize başvuru işlemleri sabah 09.  00 ile 10.  00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.  Saat 10. 00 dan 12. 0 0’a kadar ise kendi vatandaşlarına ve Çin’de doğmuş,  Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlara hizmet vermektedir.  Evrak tasdik işlemlerini ise,  saat 15. 00 dan 16.30 saatleri arasında gerçekleştirmektedir.  Bu saatler içinde pasaportların yenilenmesi ve evrak tasdik işlemlerinin yapılması,  diğer her türlü resmi evrak tasdik işlemleri de bu saatlerde yapılmaktadır.  Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu,  İstanbul’un çevresinde bulunan birçok ile de hizmet vermektedir.  Bunlar;  Kırklareli,  Edirne,  Tekirdağ,  Bursa, İzmir,  Manisa,  Yalova,  Balıkesir,  Çanakkale,  Kocaeli gibi illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan Çin uyruklu vatandaşlara,  bu bölgelerde yaşayan kişilere hizmet vermektedir.

 Vize Başvuruları

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalar gereği,  vatandaşlara vize muafiyeti uygulanmamaktadır.  Bu sebeple Türkiye’den Çin’e gitmek isteyen vatandaşların ne için olursa olsun mutlaka vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  Vize başvuruları birçok kategoride yapılmaktadır.  Vize başvurusunda bulunacak olan kişinin Çin’e hangi amaçla seyahat edeceğini,  ona göre vize kategorisi seçerek başvurması gerekmektedir.  Vize başvurusunda bulunacak olan vatandaşların,  istenen belgeleri eksiksiz ve tam olarak hazırlamaları gerekmektedir.  Ayrıca daha sonraki vize başvuru aşaması,  konsolosluğa ait orijinal web sitesinden yapılmaktadır.  Vize başvurusu yapabilmek için öncelikle vize ücretlerinin ilgili hesap numaralarına veya direkt İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti başkonsolosluğuna kredi kartı veya nakit olarak,  Amerikan doları üzerinden ödemeleri gerekmektedir.  Vize ücretinin yatırılmaması durumunda Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu başvuru formu aktif olmamaktadır.  Bu nedenle vize başvuru işlemlerinde belirlenen kurallara uyulması ve Bu kuralların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 Çin Halk Cumhuriyeti Vize Başvuru Formu Nedir?

Türkiye’de yaşayan vatandaşların Çin’e gitmeleri gerektiği durumda vize başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.  Bu form seyahat edecek kişilerin kim olduğunu ve bütün bilgileri ile tanınmalarını sağlamaktadır.  Bu nedenle başvuru formunun doğru ve hatasız olarak doldurulması son derece önemlidir. Vize ücreti yatırıldıktan sonra form doldurma işlemi gerçekleşebilmektedir.  Elinde dekont olan vatandaşların,  dekont numarasını formun üzerine yazmaları yeterli olacaktır.  Vize başvuru formu ile hangi kategoride seyahat edilecekse o kategoriye başvurulması gerekmektedir.  Vize başvuru formunun mutlaka İngilizce olarak doldurulması,  Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu tarafından talep edilmektedir.  İngilizce yazılmayan başvuru formu kabul edilmemektedir. Başvuru formunda bulunan soruların tamamı okunaklı ve büyük harfle yazılması gerekmektedir.  Bu duruma uyulmaması da formun onaylanmamasına sebep olmaktadır.  İsim ve soy isim olan kısmın oldurulduktan sonra,  diğer başvurunun tamamı İngilizce olarak doldurulmalıdır.

Vize Başvuruları Acentelere Yapılacak

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu vize başvurularını acenteler aracılığı ile kabul etmektedir.  Vize başvurusunda bulunacak olan vatandaşların,  acenteler veya Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Çin konsolosluğunun web sitesinde yayınlanan evrakların tamamlanması ile başvuru işlemleri yürütülmektedir.  Bu evraklar bütün vize kategorilerindeki ortak evraklarla aynıdır.  Ancak her bir kategorinin farklı ek evrak sunması gerekmektedir.  Vize başvuru işlemlerinde bunlara dikkat edilmesi son derece önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu