çin

Çin Aile Birleşimi Vizesi

Çin Aile Birleşimi Vizesi

Çin aile birleşimi vizesi diğer bir adıyla Q1 Q2 vizesidir.  Q1 Çin Halk Cumhuriyeti’nin kısa süreli aile birleşim vizesi olarak bilinmektedir.  Q2 ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin uzun süreli aile birleşimi vizesidir.  Bu iki vize birbirlerinden belli konularda ayrılmaktadır ve farklılık göstermektedir. Danışmanlıkların kesinlikle güncel bilgilerle ve belgelerle yapılması kesinlikle şarttır.  Çin Q1 ve aile birleşim vizeleri danışmanlık formlarının güncel halini Çin konsolosluk veya büyükelçiliklerin den bulabilirsiniz.

Çin Aile Birleşimi Vizesi Nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti Çin aile birleşimi vizesi,  diğer adıyla Q1 vizesi aile birleşimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu bir vize türüdür.  Buradaki amaç birbirlerinden ayrı ailelerin bir araya gelmesini ve korunmalarını amaçlamaktadır.  Aile bireylerinden birinin ayrı yaşaması durumunda,  diğer aile Ferdinin eşinin ve çocuklarının yanına ikamet etmeleri için verilmektedir.  Uzun süreli aile birleşimi vizesinde ise,  Çin’de uzun süreli ikamet etmek ve oturma izni alarak verilen bir bizdedir.  Çin’de sürekli oturma izni alacak olan yabancıların aile fertleri,  anne,  baba ve çocukları veya onların kardeşleri gibi kişiler Çin aile birleşimi vizesi kategorisinde danışmanlık yapmaları gerekmektedir.  Ancak evlatlık alınmış bir çocuk varsa bunun için yapılacak olan işlem,  Çin’e gittikten sonra 30 gün içinde ayrıca danışmanlık yapması gerekmektedir.

Çin Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Pasaport

Öncelikle pasaport Çin vizelerinin tamamında uygulanan en önemli evraklardan biridir.  Vize danışmanlık tarihinden itibaren pasaportun en az 6 ay daha kullanım süresinin bulunması gerekmektedir.  Bunun yanı sıra pasaportun 2 adet boş sayfası ve bunların da yıpranmamış,  hırpalanmış olması gerekmektedir.  Pasaport vize danışmanlık işlemlerinde hem aslı hem de fotokopisinin işlem danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

Fotoğraf   

Çin aile birleşimi vizesinde fotoğraf diğer vize türlerinde olduğu gibi ortak evraklardan biridir.  Danışmanlık dosyasında 2 adet ve güncel olarak bulunması gerekmektedir.  Fotoğrafların 4,5  x 6 santimetre ölçülerinde olması,  arka fonu beyaz olması ve biyometrik ölçülerde çekilmiş olması gerekmektedir.  Ayrıca en az 6 ay önce çekilmiş fotoğraf vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Güncel olması gerekmektedir.

Davetiye

Çin’de yaşayan,  Çin vatandaşının Çin’de süresiz oturma hakkına sahip,  yabancı uyruklu biriyle evlenmesi durumunda diğer vatandaşın gönderdiği davetiye ile danışmanlık yapabilmektedir.  Davetiyede özellikle belirtilmesi gereken bazı durumlar vardır.  Vize danışmanlıksu yapan kişinin kimlik bilgileri,  İsim soy isim ve cinsiyeti,  doğum tarihi mutlaka davetiyede bulunması gerekmektedir.  Ayrıca davet edilen kişi,  ziyareti neden yaptığını,  ne için Çin’  gitmek istediğini,  Çin’de hangi tarihte olacağını ve Çin’de hangi adreste süreli oturacağını belirtmek zorundadır. Aynı zamanda davet eden kişi ile olan yakınlık bilgileri,  telefon,  adresi ve ıslak imzası mutlaka davetiyede bulunması gerekmektedir.

Davetiyede Bulunması Gereken Ayrıntılar

Davet eden kişi,  Çin’de kullandığı nüfus cüzdanının fotokopisi ve yabancı uyruklu bir vatandaş ise pasaportunun fotoğraflı kısmının fotokopisi,  orada yaşadığı ikamet adresini bildiren belgesinin durumunu da bu davetiyede belirtmek zorundadır.  Çin’de oturan ve davet eden kişinin ayrıca kimlik fotokopisini de davetiyeye yazmak zorundadır.  Çin Halk Cumhuriyeti vizesi aile birleşim vizesi ne başvuran kişi ile davet eden kişi arasındaki ilişkinin derecesini de davetiye de bildirmek zorundadır.

Aile Bireylerinin Ayrıntılı Bilgi Ve Belgeleri  

Akrabalık ve kan bağı ilişkisinin ne ölçüde olduğu,  eşi,  annesi,  babası,  çocukları veya büyükbaba büyükanne veya torunlar gibi yakınlık derecelerini de mutlaka davetiye de bildirmek zorundadır. Bunun yanı sıra,  eş varsa onun evlilik cüzdanı ve doğum belgesi de ayrıca bildirilmiş olması gerekmektedir.  Çin aile birleşimi vize danışmanlıksunda bulunacak olan kişinin Çin’e gittikten sonra 30 gün içinde oranın yerel emniyet müdürlüğüne gidip oturma izni işlemlerini yaptırması gerekmektedir.  Ayrıca davetiyede Çin’e gidecek olan aile bireylerinin her birinin noterden tasdik edilmiş kimlik bilgilerinin fotokopisi de davetiyede bulunması gerekmektedir.  Çin aile birleşimi vizesi ne başvuran kişinin,  savcılıktan mutlaka bir adli sicil kaydının vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bu belge e Devlet’ten barkotlu olarak alınması tercih edilmektedir. Aile birleşim vizesi ne başvuran kişilerin banka hesaplarında en az 5000 TL Türk Lirası bulunmak zorundadır.  Aynı zamanda bu hesap hareketlerini ve hesabı,  banka defteri fotokopisi,  bankanın ıslak imzalı onaylı belgesini de alarak vize işlem dosyasına koymak zorundadır.

Çin Aile Vizesi İşlemleri Nelerdir?

Çin aile birleşim vizesi Q1 ve Q2 olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Bu iki farklı kategoriye ayrılan Çin aile vizesinin kısa süreli olanı Q2 vizesidir. Diğeri Q1 uzun süreli vizedir. Danışmanlıkların ona göre yapılması gerekmektedir.

Q1 Vizesi Nasıl Alınır 

Q1 vizesi uzun süreli aile birleşimi vize kategorisidir.  Bu kategoride başvurmak isteyen Türk vatandaşlığının,  Çin’de yaşayan akrabalarının yanında oturma izni almalarını sağlayan bir vizedir.  Bu danışmanlıkda bilinen ortak evraklar dışında,  davetiye son derece önem taşımaktadır.  Davetiye de davet edilen kişinin yakınlık bilgileri,  neden ziyaret etmek istediği ve Çin’de ne kadar süre kalacağı mutlaka onaylanarak tasdik edilmiş belgelerin vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

Q2 Vizesi Nedir?

Q2 vizesi de Çin Halk Cumhuriyeti’ne aile birleşim vizesi talebinde bulunan kişilerin kısa süreli yani 180 günden daha az kalmaları koşuluyla danışmanlıklan bir vize türüdür.  Çin’de yaşayan ve orada çalışan Çin vatandaşlarının akrabalarını yanına alması ve kısa süreli olarak yanında kalmalarını sağlayan bir vize türüdür.  Başvuran kişi,  diğer evraklar gibi ortak evrakların tamamını danışmanlık dosyasında bulundurmalıdır.  Aynı şekilde Türkiye’den başvuran kişinin yakınlık bilgisi,  nüfus kayıt örnekleri,  T.C. vatandaşlık numarası ve aynı şekilde davet eden kişinin de kişisel bilgileri mutlaka davetiyede bulunmak zorundadır.  Aynı zamanda danışmanlık sürecinde evrakların tamamlanmasından sonra randevu alınması gerekmektedir.  Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Büyükelçiliklerine danışmanlık teslim edilmesi aşamasında kişinin parmak izi vermesi ve dosyayı teslim etmesi, bizzat kendisinin verilen randevu saatinde orada olması gerekmektedir.

Biyometrik Belgelerde Muafiyet

Çin Halk Cumhuriyeti vize danışmanlıklarında parmak izinden muaf olan kişiler,  14 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük olan vize danışmanlık sahipleri parmak izinden muaftır.  Aynı zamanda resmi hizmet veya yeşil pasaport veya diplomatik pasaporta sahip olanlar parmak izi vermek zorunda değildir.  Ayrıca 5 yıl içinde birden çok Çin vize danışmanlıksunda bulunan kişilerin parmak izleri 5 yıl geçerliliğini koruduğu için tekrar parmak izi vermek zorunda değildir.  Aynı zamanda parmak izini veremeyecek durumda olan bedensel engelli kişiler parmak izinden muaftır.

Çin Büyükelçiliği Ve Çin Konsolosluğu 

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Konsolosluğu Çin vize danışmanlıklarını direkt olarak kabul etmemektedir.  Bunun için acenteler aracılığıyla danışmanlıklar kabul edilmektedir.  Evrakların tamamlanıp vize acentelerinden anlaşmalı olan birine verilerek vize danışmanlıklarında bulunabilmektedir.  İstenen evrakların mutlaka usule uygun doğru,  hatasız olması öncelikle istenen durumlardan biridir.  Mutlaka davetiyede kişinin gitmesinin sebebi,  amacı,  neden başvurduğu gibi bunlar vize danışmanlık işlemi sırasında en fazla dikkatle incelenen durumlardır.  Ankara Çin Büyükelçiliği veya İstanbul Çin Konsolosluğu bilgilerin doğruluğundan emin olmadığı durumda farklı evrak isteme yetkisine sahiptir.  Vize danışmanlıkları,  danışmanlık evraklarının tamamının tamamlanıp teslim edilmesinden sonra,  7 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.  Bu sonuç olumlu veya ret olabilir.  Vize reddinin olması durumunda ödenen vize ücreti geri alınmamaktadır.  Vize danışmanlık ücretleri,  Çin Halk Cumhuriyeti aile birleşimi vizesi danışmanlıklarında uygulanan vize ücretleri kategorilere göre değişiklik göstermektedir.  Bunların önceden bilinmesi çok fazla mümkün değildir.  Amerikan doları üzerinden alınan vize ücretleri o günkü Amerikan doları kuru hesaplanarak alınmaktadır.  O nedenle Önceden bu konuda bir fiyat bilinmesi söz konusu olmamaktadır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu