çin

Çin Aile Birleşimi Q1 Q2 Vizesi

Çin Aile Birleşimi Q1 – Q2 Vizesi

Çin aile birleşimi vizesi diğer adıyla Q1 Q2 vizesi uzun süreli ve kısa süreli aile vizesidir.  Q1 uzun süreli Çin aile vizesi,  Q2 ise kısa süreli Çin aile birleşim vizesidir.  Ortak evrakların yanı sıra ayrıca farklılık gösteren değişik evrak içermektedir.

Çin Aile Birleşimi Q1 Vizesi Nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin vize kategorileri arasında bulunan Çin aile birleşimi vizesi,  ailelerin bir arada olmasını amaçlayan ve onların bütünlüğünü korumaya yönelik,  Çin’de ailesinin yanında yaşamak isteyen kişilere tanınan bir vize hakkıdır.  Çin’de yabancı uyruklu kişiler,  ailelerinden uzak kalmaktadır.  Bu vize Çin’de yaşayan ve çalışan kişilerin ailelerini,  yanlarında kaldıkları süre içinde oturma izni vermeyi amaçlayan bir bize tipidir.  Çin Halk Cumhuriyeti sürekli oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişilerin,  anne baba ve çocuklarının veya büyükanne büyükbaba dede torun gibi kan bağı olan ebeveynlerin başvurduğu vize sistemidir.  Bu vize kısa süreli bir aile birleşim vizesidir.  Vize işlemlerini başlatıp vize aldıktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden kişilerin 30 gün içinde oturma izni danışmanlıklarını yapmak zorundadırlar.

Çin Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar

Pasaport

Pasaport, Çin Halk Cumhuriyeti vize işlemlerinin tamamında istenen bir evraktır.  Aynı şekilde pasaport süresinin en az 6 ay olması ve pasaportun kullanılmayan en az 2 sayfasının da bulunması gerekmektedir.  Vize danışmanlık dosyasına pasaportun aslı ve fotokopisinin resimli olan kısmının özellikle vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.

Fotoğraf

Vize danışmanlık işlemlerinin ortak evraklarından biri de fotoğraftır.  2 adet biyometrik ölçülerde çekilmiş ve güncel fotoğrafın vize dosyasında bulunması gerekmektedir.  Fotoğrafların arka fonun beyaz olması kesinlikle şarttır.  Fotoğraf ölçüleri 4,5 x 6 santimetre olmak zorundadır.

Davetiye

Davetiye Çin Halk Cumhuriyeti vize işlemlerinde mutlaka bulunması gereken evraklardan biridir.  Çin’de oturan yabancı uyruklu vatandaşın,  aileleriyle aile birleşimi yapabilmesi için mutlaka davetiyenin bulunması gerekmektedir.  Davetiyede davet edilen yani,  gidecek olan aile bireylerinin kimlik bilgileri, cinsiyetleri, doğum tarihleri gibi kişisel bilgilerinin mutlaka bulunması gerekmektedir.  Ayrıca Çin’e neden gitmek istedikleri,  hangi tarihte Çin’de olmaları gerektiği,  Çin’de hangi adreste ve kimin yanında kalacakları,  ne kadar süre kalacakları ve davetiye gönderen kişi ile yakınlık dereceleri mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.  Ayrıca davetiye de,  davet eden kişinin telefonu,  İsim soy isim ve ıslak imzasının da bulunması gerekmektedir.  Bunun yanı sıra davet eden kişinin Çin’de kullandığı nüfus cüzdanının fotokopisi, ayrıca orada ikamet ettiği ikamet belgesinin fotokopisi de vize dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bu arada vize danışmanlıksunda bulunan davet eden kişi ile arasındaki akrabalık ilişkilerinin her birinin,  kimlik fotokopileri, adli sicil kayıtlarının da mutlaka davetiyede belirtilmesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra vize danışmanlıksunda bulunan kişinin banka hesap cüzdanı bilgisi ve hesapta en az 5000 Türk Lirası paranın bulunması ve banka hesap cüzdanının banka tarafından ıslak imzalı ibraz edilmesi gerekmektedir.

Q2 vizesi

Q 2 vizesi Çin Halk Cumhuriyeti’ne kısa süreli verilen aile birleşim vizesidir.  Bu süre 180 günden az olmak zorundadır.  Aynı zamanda bu vize Çin’de bulunan kişinin akrabalarının ve 1. derecede kan bağı olan yakınlarının yanlarında olması için verilen vizedir.  Çin’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi,  süresiz oturma izni bulunması durumunda o kişi tarafından aile bireyleri ve akrabalarına gönderilen davetiye ile işlemlere başlamaktadır.

Q2 Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Pasaport

Pasaport,  Çin Halk Cumhuriyeti vize işlemlerinin genel olarak ortak evraklarından biridir.  Pasaportun vize işlemlerinde kullanılabilmesi için vize danışmanlık tarihinden itibaren 6 ay daha kullanılabilir süresinin olması gerekmektedir.  Bunun yanı sıra Pasaportun 2 adet hiç kullanılmamış ve yıpranmamış sayfasının bulunması vize danışmanlık işlemleri için mutlaka gereklidir.  Ayrıca Pasaportun fotoğraflı olan kısmının renkli fotokopisi ve pasaportun Aslının vize işlem dosyasında bulunması gerekmektedir.

Fotoğraf

Çin Halk Cumhuriyeti vize işlemlerinin yürütülebilmesi için evraklardan bir diğeri de fotoğraftır.  Vize işlem dosyasında 2 adet güncel ve biyometrik fotoğrafın bulunması gereklidir.  Fotoğrafların 4,5 x 6 santimetre ölçülerinde olması ve arka fonun mutlaka beyaz olması gerekmektedir.

Davetiye

Davetiye,  Çin Halk Cumhuriyeti vize işlemlerinin ortak evraklarından biridir.  Çin’de yaşayan yabancı uyruklu kişinin,  davet edeceği kişilerin kimlik bilgilerinin ve cinsiyetinin mutlaka davetiyede belirtilmesi gerekmektedir.  Ayrıca davet edilen kişi bu seyahati hangi amaçla yaptığı,  neden ziyaret etmek istediği,  dönüş tarihi,  Çin’de yanında kalacak kişinin yakınlık durumu ve bütün masraflarının karşılanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.  Bunun yanında davet eden kişinin de kimlik bilgileri ve ıslak imzası davetiyede bulunmak zorundadır.  Aynı zamanda davet eden kişinin Çin Halk Cumhuriyeti’nde kullandığı nüfus cüzdanının fotokopisi ve pasaportunun da bulunması,  ayrıca oturma izni belgesinin de vize evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.

Mali Bilgiler

Çin Halk Cumhuriyeti’nde oturum izni bulunan kişinin,   mutlaka davet edilen kişi ile ilgili akrabalık ilişkisinin gösteren belgenin de dosyada bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda davet edilen kişilerin adli sicil kayıtlarının bulunması gerekmektedir.  Mali bilgileri ise,  davet edilen kişinin hesabında mutlaka en az 5000 Türk Lirası olması ve bu hesabın banka tarafından ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir.

Parmak İzi Bilgisi

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Q1 ve Q2 aile birleşim vizesi danışmanlıksunda bulunacak olan kişilerin, mutlaka parmak izlerinin alınıp bu belgenin de vize danışmanlık dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bazı durumlarda vize muafiyeti uygulanmaktadır. 14 yaşından küçük çocuklar ve 70 yaşından büyük olanlar vize danışmanlıklarında parmak izinden muaf tutulmaktadır.  Bunun yanı sıra hizmet sektörü pasaportu veya yeşil pasaport ile birlikte diplomatik pasaportu olan kişiler parmak izinden muaftır.  Bir diğer muafiyet ise 5 yıl içinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne vize danışmanlıksunda bulunmuş ve parmak izi vermiş kişiler de parmak izinden muaftır.  Bedensel engelli olup parmak izi veremeyecek durumda olanların da parmak izi alınması muafiyet kapsamındadır.

Q1 Q2 Aile Birleşim Vizesi Danışmanlıkları

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluk vatandaşların Q1 ve Q2 aile birleşimi vize danışmanlıklarını direkt olarak kabul etmemektedir.  Bunları acenteler aracılığıyla yapılmasını şart koşmuştur.  Aile birleşim vizesi Q1 ve Q2 vizesi alınabilmesi için bu işi yapan acenteler tarafından danışmanlıklması gerekmektedir.  Çin Halk Cumhuriyeti vize danışmanlıkları ve Q1 ve Q2 aile birleşim vizesi danışmanlıklarında istenen evrakları tamamının eksiksiz ve doğru olarak teslim edilmesi gerekmektedir.  Teslim edilen evraklarda kötü amaçlı bir durumun tespit edilmesi veya usule uygun olmayan vize danışmanlık evrakları kesinlikle kabul edilmemektedir.  Vize danışmanlık ve evraklar Çin Halk Cumhuriyeti’nin belirlemiş olduğu büyükelçilik ve Başkonsolosluğu kanun ve yönetmeliklerine göre ve vize türüne göre uygulanmaktadır.  Çin Halk Cumhuriyeti konsolosluk ve büyükelçilik,  uygun bulmadığı vize danışmanlıklarını reddetme hakkına sahiptir.  Vize danışmanlık sonuçları,  evrakların teslim edilmesi,  Çin halk cumhuriyeti  Q1 ve Q2 aile birleşim vizesi danışmanlık sahiplerinin evrak toplama süreci uzun sürmektedir.  Danışmanlık evrakları teslim edildikten sonraki 7 iş günüdür.   Vize danışmanlık sonucunda ret alan danışmanlık sahiplerinin vize ücretleri iade edilmemektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu