bulgaristan

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Açmak

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak isteyenler, pazar arayışları sebebiyle ülkenin genel ticari alt yapısına, diplomatik ilişkilerin güncel gidişatına hâkim olmak da isteyeceklerdir. Bunun için iş için bir ülke seçerken birçok faktörü değerlendirmek gerekmektedir. Ülkelerin kültürel, bölgesel ya da ekonomik farklılıkları birçok değişikliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple uluslararası bazda çalışmalarını yürütmek isten kuruluşlar hem Bulgaristan hem de Türkiye nezdinde sürdürülmesi gereken işlemler konusunda kararı vermeden önce fikir sahibi olmak istemektedirler. Bunun içinde ülkelerin özellikle ekonomik yapıları ve buna müsait olma durumu önemlidir.

Firmamız hem Türkiye hem de Bulgaristan temelinde yapılması gereken tüm yasal prosedürü gerçekleştirmektedir. Aklınızdaki tüm soruları firmamızı arayarak öğrenebilir, uzmanlarımızda şirket açma temsilciliğini öğrenebilirsiniz. Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak isteyenler için hazırladığımız yönergemizi okuyup daha sonrasında bizleri arayabilir.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Açmanın Avantajları Nelerdir?

Türkiye’de belli bir pazara sahip şirketler ürün veya hizmetlerini daha geniş kitlelerin kullanımına açmak isteyebilmektedir. Bu da konumlanma açısından olarak öncelikle komşu ülkeleri gündeme getirmektedir. Hem uygun hem de rahatlık açısından Bulgaristan bu konuda ilk sıralardadır. Şirketler, ticaret hacimlerini genişletmek ve ekonomik manada büyümek için Türkiye ile belli bir ticari hareketliliği mevcut Bulgaristan üzerinde tercihini yönlendirmektedir. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği de bir diğer etken olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan oldukça önemli bir pazardır. Bulgaristan’da temsilciliği olan Türk şirketinin ülke yetkilisine tanınan haklar sınırlı olmasına rağmen çeşitli pazar araştırmaları ve uluslararası görüşmelerde bulunabilmesi açısından bu ülkede temsilciliğin olması önem arz etmektedir.

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak hem şirketin iş hacmini geliştirebilir hem de temsilciliği üstlenen kişilere ve ailelerine sağladığı olanaklar bakımından cazip bir seçenektir. Oturma iznine sahip olan temsilci ailesini de Bulgaristan’a getirebilmekte ve oturma süresini de iş şartlarına göre uzatabilmektedir.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Açmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?
Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak için gereken evraklar konusunda detaylı çalışmak ve temsilci olacak kişinin dosyasını da şirket belgeleri ile birlikte temin etmek gerekmektedir. Bu noktada evrakta eksiksizlik önemli bir konudur. Eksik belge vizenizde büyük sorunlara neden olmaktadır. Evraklar konusunda Şirket türü ve faaliyet alanına ve temsilci kişisel belgelerinde değişiklik söz konusu olabilir. Bu nedenle şirket temsilciliğine özel danışmanlık bir danışman aracılığı ile yapılmalıdır. Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak için gerekli evrakların Türkiye’de çevirileri kabul edilmemektedir. Evraklar, Bulgaristan’da tercüme edilerek danışmanlık gerçekleştirilmelidir. Tüm evrakların öncelikle noterde tasdik ettirilmeli, ilgili resmi kurumdan “apostilli” şekilde onaylatılmalıdır. Firmamız bu konuda sizlere yardım etmektedir. Genel danışmanlık evrakları ise aşağıdaki gibidir.

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak isteyenler için önemli evraklar listesinin en başında elbette şirketin ticari ve yasal geçerliliğini kanıtlayıcı belgelerdir. Bu belgeler şu şekilde özetlenebilir.

 • Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilecek Sicil Tasdiknamesi
 • Şirketin kuruluşundan bu yana alınmış tüm kararlarını içeren Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanların fotokopisi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Oda Sicil Kayıt Sureti – Faaliyet Belgesi
 • Temsilcilik Açma Kararı, önemli bir diğer belgedir. Şirketin yurtdışında temsilcilik açabilmesi için yönetim kurulu ile bir “karar” alması gerekir. Kararda, Bulgaristan’da yetkili olacak kişiler de belirtilmelidir. Kararın geçerli olabilmesi için noterde onaylatılarak Valilik ya da Kaymakamlık tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin Bulgaristan’da görevlendirdiği kişilere verilmiş vekaletname de danışmanlık için önemli belgelerden biridir. Bu vekaletame yetki konularını açıkça belirtilmeli, noterden onaylatılmalı ve imza beyanları da eklenerek danışmanlık dosyasına eklenmelidir. Yetkilendirilen kişinin de imza beyanı da unutulmamalıdır.
 • Türkiye’deki şirket tarafından Genel Kurul Toplantısında Bulgaristan’da temsilciliğin kurulmasına yönelik alınmış karar.
 • Şirket yetkilisi tarafından Bulgaristan’da görevlendirilecek/yetkilendirilecek kişilere verilecek vekaletname.
 • Bulgaristan’da yer alacak temsilciliği yönetecek olan kişinin imza beyannamesi.
 • Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış Sicil Tasdiknamesi.
 • Türkiye’de bulunan Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
 • Şirketin kuruluşundan danışmanlıknun gerçekleştirileceği güne kadar alınmış tüm kararları içeren Ticari Sicil Gazetesi.
 • Sabıka Kaydı.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • İki (2) adet son üç ay içinde çektirilmiş biyometrik Fotoğraf.
 • Eksiksiz doldurulmuş Vize Takip Formu.
 • Pasaport Fotokopisi varsa eski pasaportlar.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliğini Kimler Açabilir?

Bulgaristan’da üç şirket türünün temsilcilik açma hakkı vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Bir veya daha fazla gerçek/ tüzel kişi tarafından kurulan ve ticari faaliyete devam eden, edeceğini taahhüt edilen sermayesi sınırlı, Limited Şirketler.
 • Sermayesi belirli olan ve paylara bölünen, çoklu ortaklı, sadece mal varlıklarıyla sorumlu olan, Anonim Şirketler.
 • Ortak sayısı belli kişilerin kuruluşunu yaptığı ve sorumlulukları şahsi olarak tanımlanan, Şahıs Şirketi adı verilen ticari kuruluşlara verilir.

Şirket Temsilciliği Açarak Bulgaristan’da Oturma İzni Alma


Bulgaristan’da şirket temsilciliği görevi ile uzun bir süre için bulunması gereken Türkiye vatandaşlarının, Bulgaristan’da 90 günden fazla kalma avantajı sağlayan “D Tipi Vize”, için danışmanlık yapma hakları bulunmaktadır. Bu vize hakkı konsolosluklar tarafından verilmektedir. En zor vize türü olan D vize türü için öncelikle belgeler titizlikle ayarlanmalıdır. Ayrıca bu oturum izninden temsilcinin birinci derece yakınları yani eş ve çocukları da faydalanabilmektedir. Bulgaristan’da şirket temsilciliği açarak oturum izni alma prosedürünün ilk adımı, ülkeye gidiş nedeninizin evraklarla bildirilmesidir. Konsolosluğun en çok dikkat ettiği belge budur. Şirket temsilcili kapsamında bir D-Vize danışmanlıksu yapılacaksa öncelikle temsilciliğe dair tüm evrakların temsilci olarak atanacak kişinin kişisel ve mali evrakları ile birlikte bir dosya hazırlanması gerekmektedir.

Oturum izni danışmanlıksu hazırlanan evraklar ile Bulgaristan Büyükelçiliği himayesinde vize işlemlerinde yetkili Konsolosluk vize birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Temsilci vize randevusunda şahsen bulunmalıdır. Evrakların eksiksiz ve bilgilerin teyit edilebilir nitelikte teslimi vize alımlarında önem teşkil etmektedir. Yanlış ya da eksik belgeler vize alınmasını engellemektedir.

Daha sonra dikkat etmeniz gereken nokta Bulgaristan’da Türk şirketinin temsilcisi olma nedeniyle aldığınız D-Vize sonrası da danışmanlık yapmanız gereken kurumlar söz konusudur. D- vize kategorisi size 6 aylık bir süre belirlemektedir. Bu süre boyunca ülkeye giriş çıkış yapılabilir. D vize ile ülkeye ilk giriş yaptığınızda öncelikle yaşadığınız şehirde bulunan Emniyet Müdürlüğü kapsamında görevlendirilen Yabancılar Şubesi’ne Oturma İzni ve Oturum Kartı için danışmanlık yapmanız gerekecektir. Ayrıca kişi şirket temsilciliği olma sebebi ile vize alınsa bile Bulgaristan İzni danışmanlıksu yapacağı zaman bazı ek evraklar da talep edilecektir. Bu evraklar arasında ise ikamet yapılacak adrese ait kira kontratı ve danışmanlıkyu yapan kişi adına bir Bulgaristan Bankasında açılmış banka hesabı bulunmaktadır. Danışmanlık için diğer talep edilen belgelerle birlikte banka hesabında öncesinde şart koşulan miktarda paranın da hazır olması gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra danışmanlıknuzu yapmanız gerekmektedir.

Bulgaristan Vizesi Hakkında Önemli Güncellemeler


Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu 24’ncü Madde ve1’nci Fıkra, 6’ncı Bendinde yapılan son değişikliğe göre ülkede açılması talep edilen yabancı şirket temsilcilikleri için değerlendirmeler yapılırken artık şirketin vergi borcunun olmaması şartı aranacak. Ayrıca bu kapsamda şirketin gelişimine yönelik faaliyetler de incelenecek.

Bulgaristan’da şirket temsilcisi olarak oturum izni kanunlar tarafından belirlenen süre zarfında geçerli olmak üzere verilir. Eğer görev süresinde herhangi bir değişiklik olursa işleyiş farklılaşmaktadır. Eğer kişinin görev süresi uzayacaksa bu süre dolmadan önce bu iznin süresi uzatılmalıdır. Bir Türk şirketinin temsilcisi olarak Bulgaristan’da ikamet edecek kişilerin statüsü değiştiğinde Oturum İznindeki statüler de değiştirilmelidir. Evlilik bu konuda bir etkendir. Bir Bulgar vatandaşı ile yapılacak evlilik öncesinde Oturma İzni danışmanlıksu da yenilenmelidir.
Şirketin Bulgaristan Temsilcisinin oturma izninin uzatılması ya da statüsünün değiştirilmesi ile ilgili karar Bulgaristan’daki ilgili Yabancılar Şubesi’nin inisiyatifinde bulunur. Aynı şekilde bu şube ekstra belge de isteyebilme yetkisine sahiptir.

Oturum İzni alacak olan kişilerin hazırlaması gereken evraklarının tamamının tercümeleri/çeviri Bulgaristan’da yapılmalıdır. Oturum Kartı danışmanlıksu, Sağlık Sigortası ve bazı ek belge işlemlerinin masrafları ayrı ayrı ücretlendirilir. Oturum İzni alan kişinin Bulgaristan’da en az yılda 1 gün kalma zorunluluğu bulunuyor. Oturum Kartı her yıl şirketin temsilcilik danışmanlıksu dahilinde verilen evraklarla yenilenmektedir. Oturum İzni için ilgili kuruma verilecek evraklar 1 aydan eski olmamalı.


Bulgaristan Şirket Temsilciliği Açarak Alınan Oturum İzni ile Aile Birleşimi


Bulgaristan’da açılan bir Türk şirketinin temsilciliğini alan kişilerin uzun süreli bir görev olması nedeniyle eş ve çocuklarını da ülkeye getirme hakkı bulunmaktadır. Bunu yapması için öncelikle mali gücünü ispatlaması gerekmektedir. Bunun için Bulgar Oturum İzni sahibinin bir Bulgar bankasında minimum 3.000 Euro parasının bulunması, ikamet ettiği yere ilişkin kontrat bilgileri ve evrakı aile birleşimi söz konusu olduğunda danışmanlık anında bulunması gereken evraklardan bazıları. Ayrıca çocukların ülke girişine izin verildiğine dair her iki tarafında beyan etmesi gereken belgeler söz konusu. Ayrıca oturum sahibi kişi ailesinin danışmanlıksu için taahhüt de bulunmalıdır. Bu belgelerin hazırlanması zorunludur. Diğer zorunlu belgeler ise, aile bağını gösteren vukuatlı nüfus kaydı örneği, her kişi adına düzelenmiş pasaportlar, çocukların doğum belgesi, sabıka kaydı. Tüm bu evrakların dışında kişisel ve mali duruma yönelik evraklar eklenebilir veya Konsolosluk tarafından ayrıca talep edilebilir. Bu belgeler öncelikle aile birleşimi danışmanlıklarında evraklar öncelikle yabancılar şubesine gönderilir ve ilk değerlendirme gerçekleştirilir. Aile birleşimine yönelik danışmanlıklar ise ortalama 30 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Sonrasında aile bireylerine tanımlanacak D-vize danışmanlıksu yapılmalıdır.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Almış Olan Kişilerin D Vize Danışmanlıksu için Gerekli Evraklar

 • Pasaport, en az bir (1) yıl geçerliliği olmalı.
 • Biyometrik fotoğraf. İki (2) adet 35×45 mm ölçülerinde son 3 ay içerisinde çektirililmiş
 • Bulgaristan Vize İşlemi Takip Belgesi. Eksiksiz doldurulmuş ve danışmanlık sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Türkiye adliyeleri tarafından verilmiş adli sicil kaydı sorgulaması apostilli sonucu.
 • Onaylı ve imzalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Bulgaristan’da temsilciliğin bulunduğu şehrin adliyesinden alınmış temsilcilik kurulmasına yönelik mahkeme kararı (Sıdebno Reşenie).
 • Bulgaristan’daki temsilciliğin açılmış olduğu şehirden alınmış yapılacak işe dair Faaliyet Belgesi (Sertifikat za aktivnost ot Tırgovskiya Registır).
 • Temsilciliğin bulunduğu adrese ait Bulgaristan noterinden tasdikli Kira Kontratı ya da Tapu.
 • 20 günden eski olmayan temsilcilik adına veya temsilci adına açılmış Bulgaristan Banka bakiyesini gösteren hesap dökümü. Hesapta en az 3.000 Euro olmalıdır.               
 • Bulgar Tırgovski Registır’dan alınmış temsilciliğin Vergi Numarası (Bulstat). Yukarıda belirtilen evraklarda bu numara belirtilmemiş olması durumlarda talep edilmektedir.

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi Nasıl Alınmaktadır?

Bulgaristan’da şirket temsilciği için gereken vize türü D vize türüdür. Bu vize türü uzun süreli vize türü anlamına gelmektedir. Bunun için oturum izni zorunludur. Oturum izni için belli belgeler toplanmalıdır. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için gereken evrakların orijinalleri ile danışmanlık yapılabilir. Oturum İzni Vizesi için gerekli evraklar 1 aydan eski olmamalıdır. Ortalama Bulgaristan Oturum İzni Vizesi 6 ay süreli olarak tanımlanabilmektedir. Bulgaristan Temsilcilik İzni Vize ücreti; Temsilci İzni Vizesi konsolosluk harç, Bulgar Oturum İzni Vizesi randevu ve Bulgaristan Oturum İzni Vizesi hizmet bedellerini içermektedir.

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak için Bulgaristan D vize danışmanlıkları hakkında daha detaylı bilgi almak ve profesyonel D vize danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu