bulgaristan

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi

İsim Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık işlemelerini başlatabilmeleri için hazırlaması gereken en önemli evraklardan biri İsim Denklik Belgesi dir. Bulgaristan’dan göç etmeden önceki isimleri ve Türkiye’deki isimleri farklı olan kişiler bu belge ile aslında aynı kişi olduklarını kanıtlamış oluyorlar. Bu konsolosluğun istediği bir kanıt niteliği taşır. Önceleri sadece Ankara Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nden alınabilen bu belge 24 Nisan 2017 tarihinden bu yana İlçe Nüfus Müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştır. Bu belge için kişi kendi başvurusunu kendi yapmalıdır. Bunun için ikamet ettiği adresin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmalısınız.

İsim denklik belgesi başvurusu yapa kişinin ilk önce Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ad ve soyadının MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) veri tabanında bulunup bulunmadığı sorgulanır. Eğer ismi sistemde varsa belgesi düzenlenir. Buna göre işlem farklılıkları bulunmaktadır. Bu konu hakkında ofisimizi arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Eğer MERNİS veri tabanında kişinin adı soyadı yoksa vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi veya noter tasdikli pasaportunun Türkçe çevirisine göre ad ve soyadı bilgileri tamamlanır ve isim denklik belgesi çıkarılır.

Bu arada 24 Nisan 2017’den önce Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edip henüz isim denklik belgeleri eline geçmemiş olanlar, bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerinden bu belgelerini alabilirler. Bu belgenin alınması için yeterli süre için ortalama olarak 1 aydır. ‘İsim Denklik Belgesi’ çıkarma işlemleri yoğunluk nedeniyle bazen 1-2 ayı bulabilmektedir. Bu yüzden firmamız sizler için çalışmaktadır.

İsim denklik belgesi, başvuru sahibinin yerleşim yerindeki İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınır. 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren Nüfus Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru talepleri kabul edilmemektedir. Başvuru sahiplerinin, ilgili başvurularını ve dilekçelerini yerleşim yerinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne sunmaları gerekir. Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurular işleme alınmamaktadır.

Başvuru aşamaları aşağıdaki gibidir;

  • İsim denklik belgesi ile ilgili başvuru İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen yapabileceği gibi vekalet verilen kişiler tarafından da yapılabilir.
  • Başvuru sonrasından talepte bulunan kişinin bilgileri MERNİS’te (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) var olup olmadığı sorgulandıktan sonra şartların uygun olması halinde belge düzenlenerek başvuru sahibine verilmektedir.
  • Sorgulama sonrasında başvuru sahibine ait gerekli bilgilere ulaşılamazsa başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik bilgileri ya da pasaportunun onaylı tercümesine göre işlem yapılır. Sistem tarafından bilgiler tamamlandıktan sonra başvuru sahibine belge takdim edilir.
  • Bilgilerin hatalı ya da eksik olduğunun iddia edilmesi halinde başvuru sahibinin dilekçesi ve sunduğu belge, Nüfus Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlüğün yaptığı inceleme sonucunda bir düzenleme gerekiyorsa bu düzenleme yapıldıktan sonra belge başvuru sahibine teslim edilir.
  • Yapılan başvurular sonucunda belgenin düzenlenmesinde herhangi bir sakınca yoksa İlçe Nüfus Müdürlüğünce belgenin çıktısı alınarak yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmektedir. Sonrasında başvuru sahibinin tercih etmiş olduğu iletişim kanalıyla gönderilir ya da şahsen teslim alınması için bilgi verilir.

Alınan İsim Denklik Belgesinin belirtilen bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Başvuru sahibi bu belgeyi herhangi bir zaman dilimi içinde kullanabilir. Bu yüzden tek bir işlem yapmanız yeterlidir. İsim karışıklıkları sorununu doğuran etkenlerden biri, kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesinden sonra aldıkları ismin Türkçeye uygun olarak yazılması ve yeni bir soy isim seçilmesidir. Bu değişiklik sonucu kişiler Bulgar vatandaşlığı işlemlerinde sorunlarla karşılaşmaktadır. Denklik belgesiyle birlikte bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Denklik Belgesi Nedir?

Bulgar vatandaşlarının çoğu çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’ye göç ettikten sonra var olan isimlerini Türk isimleriyle değiştirmişlerdir. Bu sayede, göçmenlerin sonradan Bulgar vatandaşlığı almalarında yerine getirilmesi gereken bir prosedürü de beraberinde getirmiştir. Eğer Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’ye göç etmeden önceki isimleriyle Türkiye’ye geldikten sonraki isimlerinin farklı olması durumunda, vatandaşlık işlemleri için isim denklik belgesi alması gerekir. Bu belge ile kişi, önceki ismiyle şu anki kullandığı ismin aynı kişiye ait olduğunu kanıtlamış olur. Bu şekilde işlemler daha kolay olmaktadır. İsim denklik belgesi yetkili makamlar tarafından düzenlenmelidir. Ancak bu belgenin İsim Denklik Beyannamesi ile aynı belge olmadığını hatırlatırız. Bu belge için yapılması gereken işlemler vardır. Öncelikle sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin önceki ad ve soyad bilgileri de nüfus kayıtlarına işlenmelidir. Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler, bu kişilerin altsoyları, üstsoyları veya eşleri bu belgeyi talep edebilir. Bu kişilerin velisi, vasisi ve özel vekaletname ibraz edenler de talep edebilmektedir. Talep halinde sonradan vatandaşlık kazanan bu kişinin önceki ad ve soyad bilgileriyle, Türk vatandaşlığı kazanmasına ilişkin bilgiler bu belgede yer alır.

Eğer önceki kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunamıyorsa;

  • Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığının yanında Bulgaristan vatandaşlığı da mevcutsa Bulgar pasaportun çevirisi yaptırılarak (noter onaylı) mevcut pasaportun kendisi ve tercümesiyle birlikte ilgili makama başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonucunda da Bulgar vatandaşlığınıza ait herhangi bir kayıt yok ise belge düzenlenememektedir.
  • Belgenin düzenlenebilmesi için Bulgar vatandaşlığınızı kanıtlamanız gerekir. Bu amaçla Bulgaristan yetkili makamlarından doğum kaydı çıkarılmalı, çevirisi ve tasdik işlemleri yaptırılmalı, orada bulunan Türk Konsolosluğundan onaylatılmalıdır. Sonrasında belgeyi yetkili makama sunarak vatandaşlığınızı kanıtlamış olursunuz.
  • Eğer göçmen statüsündeyseniz, şahsınız adına ya da altsoy, üstsoyunuz adına bu belge düzenlenemiyorsa Bulgaristan’daki nüfus kütüğünden doğum kayıt örneği alarak tasdikli bir şekilde çevirilerini yaptırmalı ve Türkiye’de yetkili kurumlara başvurunuzu yapmalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu