bulgaristan

Bulgaristan Çalışma İzni Türleri

Bulgaristan’da çalışmak isteyen kişiler bazı gereklilikleri yerine getirmelidir. Her ülkenin çalışma şartları başkadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ancak Bulgaristan çalışma izni türleri arasından uygun olanına isimleri tanımlandıktan sonra ülke sınırları içinde çalışabilmektedir. Bunun için gerekli evraklarda değişmektedir. Bulgaristan çalışma izninin verilebilmesi için yerel işverenin istihdam edeceği süreye bağlı olarak kategorilerine göre belirlenmiş tutarlarda ücreti ödemesi gerekir. Akabinde kişi bulunduğu yerin Çalışma Bürosu’na danışmanlıksunu gerçekleştirebilir. İşveren Türk vatandaşı için danışmanlıkda bulunuyorsa çalışacak olan kişinin o esnada Bulgaristan dışında olması gerekmektedir. Bunun dışında kısa süreli çalışma durumu var ise Bulgaristan’da kısa süreli çalışma izinleri en fazla 90 güne kadar verilmektedir. Danışmanlık Ticari vize kategorisinde gerçekleşmektedir. Ancak, vize danışmanlıksu yapmadan önce Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’ndan özel çalışma izni belgesi alınması gerekmemektedir.

Bulgaristan Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?


Kısa Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni (90 güne kadar)

Kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni sahibi kişi, Bulgaristan topraklarında maksimum 90 güne kadar çalışma hakkına sahip olur. Daha fazla gün için vizeniz buna izin vermemektedir.

Kısa Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni Danışmanlık Evrakları

 • Vize talep dilekçesi: Kişiyi talepte bulunan şirketin antetli kağıdına ve Konsolosluğa hitaben yazılmış imzalı, kaşeli dilekçe.
 • Şirket Belgeleri: Bulgaristan’da bulunan şirketin faaliyet belgesi, borcu yoktur kağıdı, Çalışma Bakanlığı’ndan alınmış çalışma izni belgesi ve varsa diğer yabancı çalışanların isim listesi.
 • Sponsor Taahhüdü: Şirketin talep ettiği işçinin konaklama ve diğer masraflarını karşılanacağına dair noter tasdikli taahhütname.
 • Banka Hesap Dökümü: Bulgaristan’da ya da Türkiye’de açılmış danışmanlık sahibine ait şahsi banka hesap dökümü. Hesapta minimum 7.000 ile 10.000 TL aralığında bakiye bulunması gerekmektedir
 • Pasaport – Kimlik: En az 1 yıl geçerli, yıpranma olmayan pasaportunuz, nüfus kağıdınızın fotokopisi ve aile bilgilerinizi de kapsayan nüfus kayıt örneğiniz birlikte teslim edilmelidir. Tüm evrak bilgileri aynı olmalıdır. (Isım -soyadı değişikliği gibi)
 • Fotoğraf: 2 adet biyometrik, 35×45 mm ölçülerinde, güncel ve beyaz fonda çektirilmiş.
 • İkametgâh Belgesi: Türkiye’de yaşanılan konuma ait bilgileri içeren evrakınız da dosyanızda bulunması gereken belgelerdendir.

Kısa Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi Ne Kadardır?

90 günlük kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni danışmanlıksu Türkiye’de yer alan Bulgaristan Konsolosluklarından yapılmaktadır. Çalışma izninde dosya sonuçlanma süresi ise ortalama 5-7 iş günüdür. Bugün sayısı konsoloslukların yoğunluğuna göre değişmektedir.

Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni

Bulgaristan Çalışma İzni Türleri arasında yer alan Uzun vadeli Bulgaristan çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Pasaport: En az 2 geçerliliğe sahip olmalı ve kimlik bilgilerinizle örtüşür olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: 2 adet (beyaz fon ve 35×45 mm ölçülerinde)
 • Apostilli Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Aile bilgilerini açıkça gösterir özellikte kaşeli ve imzalı.
 • Çalışma İzni Belgesi: Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’ndan alınmış çalışma izni evrakı.
 • Şirket Belgeleri: Çalıştığınız firmanın güncel faaliyet belgesi ve borcu yoktur belgesi.
 • Sözleşme: Çalışacağınız şirket ile yapılan Bulgar noterinden tasdikli işçi sözleşmeniz.
 • Hesap Dökümü: Bulgaristan’da konumlanmış bir bankada açılmış, hesabında minimum 7.000 leva ya da karşılığı 3.500 Euro bakiyesi bulunan ve hesaba dair kişi adına hazırlanmış banka referans mektubu veya firmadan alınabilecek noter tasdikli taahhütname.
 • Apostilli Sabıka Kaydı: Bulgarcaya çevrilmiş apostilli sabıka kaydı.
 • Kontrat: Kalacağınız yere ait, adınıza yapılmış, Bulgar noter tasdikli kira kontratı, ayrıca ev sahibinden noter tasdikli taahhütname Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni danışmanlık evraklarındandır.

Uzun Vadeli Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi Ne Kadardır?

Uzun süreli Bulgaristan çalışma izninin Bulgaristan Konsolosluğu tarafından incelenerek, değerlendirilmesi yaklaşık 45 iş günü sürmektedir. Bu sürede konsolosluğun yoğunluğuna göre değişmektedir. Türkiye’den danışmanlık yapanların değerlendirmeden sonra, D- vizesi ile Bulgaristan’a giderek, Yabancılar şubesinden Bulgaristan’da çalışmasını yasal olarak kanıtlayacak çalışma izni kartı danışmanlıksunda bulunması gerekmektedir. Bunlar zorunlu yapılması gerekenlerdir.

1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni

1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni kapsamında işçi talep edecek işveren, daha önce kişiyi istihdam edeceği pozisyon için Bulgaristan’da bulunan İş Bulma Kurumu’nda pazar araştırması yapmış olmalıdır. 1 yıllık Bulgaristan çalışma izni için farklı durumlar mevcuttur. Bulgaristan çalışma vizesi türleri arasında yer alan bu kategori prosedürü Bulgaristan vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları, EEA ve İsviçre Konfederasyonu’nda belirtildiği gibi Madde 9, Paragraf 1, Madde 2 ila 6’da belirtilen istihdam tanımları dahilinde prosedür tamamlanmalıdır. Aksi halde bu vizeyi almanız mümkün değildir.

1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirket ve yönetici bilgileri: Şirketteki ortalama çalışan kişi sayısının beyanı olmalıdır.
İş sözleşmesi: Üçüncü ülke vatandaşlarına sağlanacak istihdamın belirtildiği iş akdi.
Eğitim Sertifikası: Avrupa Birliği’nde çalışmak amacıyla danışmanlıklan pozisyona karşılık gelen eğitim sertifikasının apostilli çevirisi yapılmalıdır.
Medya ilanı: Yerel bir gazetede ve elektronik medya araçlarından birinde yayınlanmış iş ilanı.
İstihdam Bilgisi: Dokümanların EA’ya beyan edilirken mevcut personel sayısı. AB üyesi olmayan bir ülke vatandaşına yüksek nitelikli bir pozisyona istihdam sağlanacaksa diploma ve eğitim sertifikalarının da tanıtılması gerekmektedir.
İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
İş yeri ve ikamet izni adresi
Personelin görev tanımını içeren dilekçe


1 Yıla Kadar Olan Uzun Vadeli Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi Ne Kadardır?

Bulgaristan 1 yıllık çalışma izni değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Fakat bu süre konsolosluğun yoğunluğuna göre uzayabilmektedir. Bulgaristan’a işçinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D- vize kategorisinden danışmanlık yapması gerekmektedir.

Yabancı işçiye istihdam sağlayacak işverenin yükümlülüğünde olan ücretler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • İşçinin gidiş- dönüş seyahat masrafları
 • 1 yıllık çalışma süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • D- vize danışmanlık masrafları
 • Konaklama ne şekilde gerçekleşecek ise noter tasdikli kira sözleşmesi ya da ev sahibinden alınacak taahhüt belgesi ile beyan edilmelidir.
 • Çalışma vizesi bedeli
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz.
 • A3 izin belgesi bedeli

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Bulgaristan Çalışma İzni

Türkiye’den transferi sağlanacak üçüncü ülke vatandaşlarının süreç içinde Bulgaristan topraklarında bulunmaması gerekmektedir. Bu yüzden de Bulgaristan’dan üçüncü ülke vatandaşları için çalışma izni gerekmektedir.

Üçüncü Ülke Vatandaşları Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Şirket Bilgileri: Bulgaristan ve Türk şirket bilgileri ve yönetici bilgileri.
 • İş Sözleşmesi: Üçüncü ülke vatandaşları için düzenlenmiş iş sözleşmesi bildirisi.
 • Fotoğraf: İki adet renkli, 3.5×4.5 cm ölçülerinde fotoğraf.
 • Transfer Eden Şirket Evrakları: İşçiyi Bulgaristan’a transfer edecek Türk şirketi ile yapılan anlaşmanın fotokopisi.
 • Onay Mektubu: Yabancı şirketten temin edilen onay mektubu ve mektubun onaylı Bulgarca tercümesi.
 • Pasaport: İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu.
 • İkamet evrakları: İş yeri ve ikamet izinleri adresleri.
 • Personelin görev tanımını yapan evrak dosyada hazır bulundurulmalıdır.

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Bulgaristan Çalışma İzni Değerlendirme Süresi Ne Kadardır?

1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Fakat bu süre konsolosluğun yoğunluğuna göre uzayabilmektedir. Bulgaristan’a kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D- vize danışmanlıksunu gerçekleştirmesi gerekir. Ayrıca işverenin bazı masrafları da karşılaması zorundadır.

İşveren yasalara uygun olarak aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür.

 • İşçinin gidiş-dönüş seyahat masrafları Türkiye’de bulunan şirket tarafından karşılanmalıdır.
 • 1 yıllık çalışma planını kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • Çalışana Bulgaristan’da konaklama imkanları
 • Çalışma D- vize ücreti, ID ve Liçna Karta ücretleri şirket tarafından karşılanması gerekir.
 • Ayrıca ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz.

Bulgaristan Çalışma İzninin Süresi Uzatılabilir Mi?

İstihdam açığının devam etmesi durumunda çalışma izninin süresi devam ederken en geç 1 ay önce Göçmenlik Ofisi’ne müracaatta bulunulması halinde çalışma izni süresi 1 yıl daha uzatılabilir. Bunun dışında bilgi almak isterseniz ofisimizi ziyaret edebilir ya da internet sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu