kanada

Kanada Turist Vizesi

KANADA TURİST VİZESİ

Kanada’ya turistik maksatlı seyahat planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da Türkiye oturum iznine sahip farklı ülke vatandaşlarının Kanada seyahati öncesi, edinilmesi gereken resmi bir evraktır. Kanada Turistik Vize’sinin bir diğer adı da Kanada Geçici Yerleşim Vize’sidir. Kanada Turistik Vize’si en fazla 6 aydır. Kanada Turist Vize’si tek girişli veya çok girişli şekilde verilir.

Kanada Turist Vize türü, çok girişli statüsünde edinildi ise, vize sahibi Kanada’ya 6 ay boyunca dilediği kadar giriş çıkış yapabilir. Çok girişli Kanada Turistik Vize’si 10 yıla kadar ya da pasaport bitiş süresi kadar verilmektedir. Fakat vize sahibi kişi, Kanada’da aralıksız bir biçimde 6 aydan fazla ikamet edemez.

KANADA TURİST VİZESİ UYGUNLUK ŞARTLARI

Kanada Turist Vize’si başvuru sahiplerinin uyması gereken bir takım kurallar vardır. Kuralar başlıca şu şekildedir;

 -Kanada Turist Vize’sine başvuru yapmayı planlayan kişinin geçerli bir pasaportu olmalıdır.

 -Kanada Turist Vize’sine başvuru yapmayı planlayan kişinin sağlıklı olması gerekmektedir.

 -Kişi Kanada’da geçirmeyi planladığı süre zarfında, masraflarını karşılayabilecek mali yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

 -Kanada Turist Vize başvurusunda bulunacak kişinin, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ikamet adresinin olması gerekmektedir.

 -Planlanan seyahatin sonunda Kanada’dan ayrılanacağını garanti ve taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.

 -Planlanan Kanada seyahatinde iş aramak ve ya çalışmak gibi bir maksadın olmaması gerekmektedir.

 -Kanada seyahati planlayan kişilerin, herhangi bir suç kaydı olmamalıdır.

 -Kanada Turistik Vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiden, yetkili mercilerce sağlık taraması istenildiği takdirde, kişinin bunu kabul etmesi gerekmektedir.

Kanada Turist Vize’si başvurusu öncesinde, yukarıda sıralamış olduğumuz yeterliliklere sahip olunması durumunda, başvuru online Kanada başvuru formunu doldurularak başlatılabilir. Kişinin online başvuru formunu son derece dikkatli bir şekilde ve harfiyen doğru doldurulması önem arz eder. Yapılacak en küçük hatada başvuru formu komple iptal olur ve başvuru reddedilir. Bu gibi teknik konularda hataya mahal verilmemesi için, sizlere NORTHVİZE danışmanlığını öneriyoruz. Uzman ekibimiz yıllardır yaptıkları Kanada Turistik Vize başvurularından mütevellit, tecrübelerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyar.

KANADA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSUNDA ORTAK EVRAKLARI

Kanada Turistik Vize Başvuru Formu

Eksiksiz ve güncel bilgiler ile doldurulması şart olan Kanada Turistik Vize Başvuru Formu, doldurulduğu tarih ve dolduran başvuru sahibinin imzasını barındırması gerekmektedir.

Kanada Turist Vize Aile Bilgi Formu

Kanada’ya turistik maksatla seyahat etmeyi planlayan kişinin, aile üyelerinin isim, soy isim bilgileri, doğum tarihi, adres, meslek gibi bir takım bilgilerini içeren formdur. Eksiksiz doldurulduktan sonra, başvuru sahibi kişi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Pasaport

Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerince, Kanada Turistik Vize başvuru sahibi kişinin pasaportu 10 yıldan eski ise başvuruya kabul edilmemektedir. Kanada’ya turistik seyahat planlayan kişilerin, planlamış olduğu seyahat tarihinin bitişinden itibaren pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olması şartı bulunmaktadır. Kanada Turistik Vizesinin kişinin pasaportuna uygulanabilmesi için, pasaportta en az 2 boş sayfa bulunması şartı da bir diğer gerekliliktir. Hasarlı, deforme olmuş pasaportlarda Kanada Türkiye Ankara Büyükelçiliği veya Kanada İstanbul Başkonsolosluğu’nda görev yapan yetkililer tarafından, başvuruyu geçersiz sayma sebeplerinden bir diğeridir. Kanada Turistik Vize Başvurusunda bulunan kişilerin pasaportlarının, ön 2 sayfasının ve pasaportundaki diğer damgalı, imzalı bölümlerin ve daha önce edinmiş olduğu varsa diğer vizelerinin bulunduğu sayfalar renkli fotokopisi başvuru dosyasına eklemesi önemlidir.

Biometrik Fotoğraf

Kanada Türkiye Dış Temsilcililerine yapılacak olan Kanada Turistik Vize başvuru için, toplanan evrakların bir kalemi olan vesikalık fotoğrafın birtakım profesyonel özelliklere sahip olması gerekir. Fotoğrafın 5×5 cm ölçülerinde olması ve başvurudan en az 6 ay önce çekilmiş ya da daha yeni ve güncel olması gerekmektedir. Kanada Turistik Vize başvurusunda kullanılacak fotoğrafın arka fonu beyaz olması gerekmektedir. Kanada Turistik Vize Başvurusunda bulunacak kişinin yeni çektirmiş olduğu veya 6 aydan eski olmayan mevcut fotoğrafında güneş gözlüğü, bere, başörtüsü ve benzeri aksesuarlarla başvuruda bulunacak kişinin yüzünün kapalı olmaması gerekmektedir. Dini sebeplerden dolayı istisnalar yapılabilmektedir. Bu durumda da göz ve çevre bölgesinin açık ve seçilebilir olması koşuluna bağlı kalınır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Kanada Turistik Vize başvurusunda, Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerine sunması gereken dosyada güncel tarihli bir şekilde bulunması gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, önlü arkalı olacak şekilde nüfus cüzdan fotokopileri olması gerekmektedir.

Kanada Turist Vize Talep Dilekçesi

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, gerçekleştireceği seyahatin amacını, tarihlerini ve vize süresini belirten nitelikte olacak şekilde kaleme alması gereken dilekçedir. Seyahatin sonunda Kanada ülkesinden ayrılacağını betimler olup İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış olması gerekmektedir.

Uçak Bileti ve Otel Rezervasyonu

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, seyahatlerini destekleyici nitelikte olan bilet ve rezervasyonlar, Kanada yetkili mercilerine sunulmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, seyahatini komple kapsayan en az 30.000 $ teminatlı seyahat sağlık sigortası olmalıdır.

Banka Hesap Hareketleri

Kanada Turistik Vize başvurusunda bulunacak kişinin seyahat giderlerinin nasıl karşılanacağını belgeleyip, Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerine ibraz etmesi gerekmektedir. Kanada Turistik Vize başvurusunda bulunacak kişiye ait şahsi veya sahip olduğu şirkete ait banka hesap görüntüsü, 3 aydan eski olmamak ve en az 3500-4000 TL bakiyeye sahip olmak koşuluyla ve banka yetkilisinin kaşesi, ıslak imzasını ve bankanın imza sirküleriyle birlikte ibraz edilmelidir. Kanada Turistik Vize başvurusunda bulunacak kişinin varsa Türkiye’de veya başka bir ülkedeki gayrimenkulünü belgeleyip beyan etmesi tavsiye edilmektedir.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN ŞİRKET SAHİPLERİ/ORTAKLARI İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Şirkete ait imza sirküleri fotokopisi

 -Şirket faaliyet belgesi fotokopisi (3 aydan eski olmamalıdır.)

 -Ticari sicil gazetesi fotokopisi

 -Vergi levhası fotokopisi

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN ÇALIŞAN STATÜSÜNDE BULUNUN KİŞİLER İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Maaş bordrosu

 -SGK işe giriş bildirgesi ( SGK’dan ıslak imzalı ve kaşeli veya e-devlet üzerinden barkodlu bir şekilde temin edilmiş olması gerekir.)

 -Güncel şirket evrakları gerekmektedir. Evrakla şu şekildedir; faaliyet belgesi, sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN EMEKLİ STATÜSÜNDE BULUNAN KİŞİLER İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Emeklilik kartı fotokopisi

 -Emekli kişinin, emekli maaşını aldığı banka tarafından verilmiş olan, banka hesap cüzdanı ve hesaba ait güncel 3 aylık hesap hareketleri görüntüsü istenmektedir.

 -Seyahati planlayan emekli kişiye ait gayrimenkul ya da başka bir varlık var ise bunlarında, Kanada Turist Vize başvurusu evrak ibrazında bulunması gerekmektedir.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Kanada seyahati planlayan kamu çalışanı statüsündeki kişi, bağlı olduğu kamu kuruluşundan temin edebileceği, ıslak imzalı ve kaşeli şartlarına uygun, çalışma belgesi önemli evraklardan bir tanesidir.

 -Kanada seyahati planlayan kamu çalışanı, başlı bulunduğu kamu kuruluşundan edinebileceği ıslak imza ve kaşe zorunluluğu olan bir izin yazısı olması gerekmektedir.

 -Kanada seyahati planlayan kamu çalışanına ait, çalışıyor olduğu kurumdan onaylı, görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi olmalıdır.

 -Son 3 ayı kapsayan maaş bordrosu

 -Son 3 ayı kapsayıcı bir şekilde ve hesapta, planlanan Kanada seyahatini finanse edebilecek kadar bir miktarda varlığın bulunduğu, banka hesap özeti olmalıdır.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN EV HANIMLARI İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Kimlik fotokopisi

 -Seyahati planlayan ev hanımlarına ait gayrimenkul ya da başka bir varlık var ise bunlarında, Kanada Turist Vize başvurusu evrak ibrazında bulunması gerekmektedir.

 -Seyahati planlayan kişi evli ise, evlilik cüzdanının fotokopisi gerekmektedir.    

 -Seyahat edecek kişiye finansal açıdan sponsor olacak kişinin finansal ve mesleki durumunu belirten belgeler eklenmelidir.

 -Kanada Turist Vize’si almayı planlayan kişinin güncel tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ STATÜSÜNDEKİ KİŞİLER İÇİN GEREKEN EK BELGELER

 -Seyahat etmeyi planlayan öğrenci kişiye, maddi olarak sponsorluk yapacak kişiye ait finansal ve mesleki durumunu belirten belgelerin eklenmesi gerekir.

 -Muvafakatname: Kanada seyahatini gerçekleştirecek öğrenci statüsündeki kişi 18 yaşından küçük ise, kişinin yasal vasinden ya da ebeveynlerinden, noter onaylı resmi evraktır.

KANADA TURİST VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK OLAN EV HANIMI YA DA ÖĞRENCİLERE SPONSOR OLACAK KİŞİ

Sponsor Şirket Sahibi Ya da Ortağı İse:

 – Sponsor olacak kişinin şirketine ait antetli kağıda ıslak imzalı ve kaşeli olacak biçimde, seyahati gerçekleştirecek kişiye finansal olarak sponsor olunacağını bildiren İngilizce yazılmış olması gereken dilekçedir.

 -Ticari sicil gazetesi fotokopisi olmalıdır.

 -Mevzu bahis şirketin imza sirkülerinin fotokopisi olmalıdır.

 -Şirkete ait vergi levhasının güncel hali fotokopisi gerekmektedir.

 -SGK’dan ıslak imza ve kaşeli ve ya e-devlet üzerinden barkodlu bir şekilde edinilmiş olması koşulunu sağlayan 4B SGK hizmet dökümü olmalıdır.

 -Sponsor olacak kişinin şahsi banka hesap dökümleri sponsorluk yapılacak olan seyahate yetebilecek limitlerde bir bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

 Sponsor SGK’lı Çalışan İse:

 -Planlanan Kanada seyahatine çıkacak kişiye seyahat esnasında maddi anlamda sponsorluk edileceğini, şirketin antetli kağıdına, İngilizce yazılarak kaşeli ve onaylı olması gereken vize talep dilekçesi olmalıdır.

 -Sponsor olacak kişinin, çalışmış olduğu şirketin faaliyet belgesi gerekmektedir.

 -Sponsor olacak kişinin, çalışmış olduğu şirketin ticaret sicil gazete fotokopisi gerekmektedir.

 -Sponsor olacak kişinin, çalışmış olduğu şirkete ait vergi levhası fotokopisi gerekmektedir.

 -Sponsor olacak kişinin SGK işe giriş bildirgesi olmalıdır. Bu bildirgenin barkodlu olması gerekmektedir.

 -Sponsor olacak kişinin SGK hizmet dökümünün olması gerekmektedir. Hizmet döküm belgesi ya e-devlet’ten barkodlu bir biçimde ya da SGK’dan ıslak imza kaşeli biçimde edinilmesi gerekmektedir.

 -Sponsor olacak kişinin son 3 aylık maaş bordrosu gerekmektedir. Bu evrakta ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.

 – Sponsor olacak kişinin şahsi banka hesap dökümleri, sponsorluk yapılacak olan seyahate yetebilecek limitlerde bir bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

Sponsor Kamu Çalışanı İse:

 -Seyahati gerçekleştirecek kişinin, maddi bütün giderlerini karşılayacağını ifade eden, konsolosluğa hitaben İngilizce biçiminde yazılması gereken vize talep dilekçesi sağlamalıdır.

 -Seyahati gerçekleştirecek kişinin, maddi bütün giderlerini karşılayacak olan kamu görevlisi kişinin, kurumundan edinebileceği ve ıslak imzalı olması gereken çalışma belgesi olmalıdır.

 – Seyahati gerçekleştirecek kişinin, maddi bütün giderlerini karşılayacak olan kamu görevlisi kişinin, bağlı bulunduğu kurumdaki kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi gerekmektedir.

 -Kişinin son 3 aylık maaş bordrosu olmalıdır. Bu maaş bordrosu da tıpkı diğer resmi evraklar gibi ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.

 – Sponsor olacak kişinin şahsi banka hesap dökümleri, sponsorluk yapılacak olan seyahate yetebilecek limitlerde bir bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

Sponsor Emekli Statüsünde İse:

 -Seyahati gerçekleştirecek kişinin, maddi bütün giderlerini karşılayacağını ifade eden, konsolosluğa hitaben İngilizce biçiminde yazılması gereken vize talep dilekçesi sağlamalıdır.

 -Seyahati gerçekleştirecek kişiye sponsor olacak emekli kişinin, emeklilik kartının arkalı önlü fotokopisi olmalıdır.

 -Seyahati gerçekleştirecek kişiye sponsorluk yapacak olan emekli kişinin, bu seyahati finanse edebilecek maddi durumda olduğunu kanıtlamak adına, yeterli miktarda kaynağı olduğunu gösteren banka hesap dökümleri gerekmektedir.

KANADA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMA SÜRECİ

Kanada Turist Vize başvurusunda bulunan kişinin, daha önce ABD veya Kanada vizesi olması durumunda daha hızlı sonuçlanabilen süreç, genel olarak 10 ile 12 iş günü arasında sonuçlanmaktadır. Tabi başvuruları kabul eden, Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerinin yoğunluk durumuna göre farklılık gösterebilen süreç, Kanada ve ya Türkiye’deki resmi tatillere göre de uzayabilmektedir. Sıralamış olduğumuz bu gibi durumlarda, Kanada Turistik Vize başvurusu 35 ile 40 güne kadar uzayabilmektedir. Vize başvurusu eksiksiz tamamladıktan sonra, Kanada Büyükelçiliği veya Kanada Başkonsolosluğunca verilen takip numarası ile başvurunun akıbeti hakkında online ortamda bilgi edinilebilmektedir.

KANADA TURİSTİK VİZE İŞLEM ÜCRETLERİ

Kanada Turist Vize işlem ücreti Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerince belirlenmiş olan harç ücreti ve danışmanlık hizmeti aldığınız turizm acentesinin danışmanlık ücreti kadar olacaktır. Kanada Büyükelçiliği ve Kanada Başkonsolosluğu Turistik Vize için 185 Kanada Doları talep etmektedirler.

KANADA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU REDEDİLİRSE NE YAPILMALIDIR?

Kanada’ya turistik maksatla seyahat etmeyi planlayan kişiler, Kanada Turistik vize başvurusundan olumlu sonuç alabilecekleri gibi, olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilirler. Red sebebi genel olarak başvuru sahiplerinin kişisel durumlarıyla ilgilidir. Başlıca red alma sebepleri, Kanada Ankara Büyükelçiliği ve Kanada İstanbul Başkonsolosluğu’na ibraz edilen evrakların gerçeği yansıtmama durumunun bulunması, eksik evrak bulunması, güncel olmayan evrak bulunması veya yıpranmış, deforme olmuş pasaportlardan kaynaklanmaktadır. Kanada Turistik Vize başvurusu esnasında ödenen harç ücretleri, vize reddi durumunda geri iade edilmemektedir.

BAŞVURULARINIZDA NEDEN NORTHVİZE DANIŞMANLIK HİZMETİNE BAŞVURULMALISINIZ?

Yukarıda bahsedilmiş olan, yaygın ret sebeplerinde görüleceği üzere, Kanada Ankara Büyükelçiliği ve ya Kanada İstanbul Başkonsolosluğu’na ibraz edilmesi gereken evraklardaki olası hatalar, eksiklikler ve ya evrakların güncel olmaması gibi durumlarda, evraklarınız bahsi geçen Kanada Türkiye Dış Temsilcilikleri’ne gitmeden önce, bizim denetimimizde hazırlanıyor olup, bu gibi hatalara mahal verilmeden başvuru sahibi kişinin randevu öncesi evraklarının; tam, eksiksiz ve güncel niteliklere sahip olup olmadığı kontrolleri sağlanmaktadır. Eğer başvuru sahibinin evraklarında, mevzu bahis eksikliklerden biri veya birkaçı olduğu takdirde, evrakların Kanada Türkiye Dış Temsilciliklerine iletilmeden önlem alınmış oluyor. Bu gibi sebeplerin yanı sıra, yıllardır gerçekleştirmiş olduğumuz 15.000 üzerinde olan başvurularımızdan edinmiş olduğumuz tecrübe ile sabit, vize başvuru sahiplerinin çokça vaktine ve emeğine mal olan evrak takip ve pasaport teslim süreçlerini sizler adına yönetiyor olmamızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu