- North Vize | Vize Başvuru Merkezi
İngiltere Ankara Anlaşması

Ankara Anlaşması

 ECAA ya da Ankara Anlaşması vizesi, İngiltere Birleşik Krallığı’nda iş kurma ve aynı zamanda İngiltere’de yaşama hakkı olanağı tanıyan vizedir. 1963 senesinde yapılan bir anlaşma neticesinde şekillenmiştir. Bu uygulamadan Avrupa Birliği ile iş birliği kapsamında anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşları yararlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Ankara Anlaşması vizesinden yararlanabilmektedirler. Bu anlaşma sayesinde serbest meslek vizesine başvuru yapabilen Türk vatandaşları İngiltere’de ticaret yapma olanağına ve yerleşim hakkına sahip olabilirler.

Ankara Anlaşması Vizesine Kimler Başvurabiliyor ve Hangi Meslekler Yapılabiliyor?

İngiltere’de ticaret yapmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu vizeye başvuruda bulunabiliyor. Kişinin yapmak istediği işi karşılayacak kadar sermayesi olması gerekiyor. Bunun dışında çok ağır şartlar ya da koşullar bulunmuyor. Bu vize türüne başvuruda bulunacak olan kişiler İngiltere’de iş yeri açmak ya da işçi çalıştırmak zorunda değiller. Yani kişiler yaptıkları işte tek başına da çalışabilirler. Mesleki eğitim şartı veya herhangi bir sermaye limiti söz konusu değildir. İstenen en önemli şeylerden biri kişinin bağlı olduğu sektörde yaptığı işle ilgili gerekli olan donanıma sahip olduğunu göstermesidir. Bunun dışında doktorluk veya avukatlık gibi meslekler de özel izinler söz konusudur. Böyle mesleklerde ilgili kurumlardan örneğin tabipler odasından izin alınması gereklidir.

Ankara Anlaşması kapsamında her sektör işi yapılabilir. Mağaza, market, kafe, danışmanlık ofisi gibi grup işler yapılabildiği gibi berber, şoför, fotoğrafçı ya da boyacı gibi tek kişi işlerde de çalışılabilir. Yasak olan şeylerden biri, bu vize türüne sahip olan kişilerin kadrolu işlerde çalışmamasıdır. Bununla birlikte kişiler belirli süreler ve şartlar sonucunda sınırsız oturum iznine sahip olduklarında bu yasak durumu ortadan kalkmaktadır.

Ankara Anlaşması İngiltere Vizesinin Sağladığı Haklar

Ankara Anlaşması İngiltere vizesiyle İngiltere’ye gidenler, İngiltere’de yerleşik yaşam hakkına kavuşabilirler. Bu vizeyle Türk vatandaşlarının İngiltere’de kendi işlerini kurmaları mümkündür. Bununla birlikte mevcut olan bir şirkete ortak da olunabilir. Bu anlaşma kapsamında sahip olunan vizeyle İngiltere’ye giden kişiler İngiltere vatandaşlarının yararlandığı sağlık haklarından ve ücretsiz diğer haklardan faydalanabilirler.

Ankara Anlaşması vizesiyle İngiltere’ye yerleşen kişiler, bakmakla sorumlu olduğu diğer kişileri de yanlarında İngiltere’ye götürebilirler. Başvuru sahibi dışındaki diğer aile bireylerinin, başvuru sahibinin beyan ettiği mesleği yapma zorunlulukları yoktur. Diğer aile bireyleri kendi istedikleri alanlarda çalışabilirler. Ailedeki çocuklar devlet okullarında ücretsiz olarak eğitim alabilirler. Ankara Anlaşması vizesinde değiştirilemez kuralı vardır. Bu kapsamda Ankara Anlaşması vizesi aracılığıyla İngiltere vatandaşlığına sahip olan kişilere ya da oturum hakkına sahip olanlara ilişkin var olan uygulamalar ve uygulama şartları herhangi bir koşulda ya da herhangi bir nedenle değiştirilemez.

Ankara Anlaşması Vize Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Bu vize türüne İngiliz Konsolosluğundan başvuru yapılabiliyor. Normalde İngiltere vize türlerindeki ücretler oldukça pahalı oluyor ancak bu vize türüne başvurular ücretsiz olarak yapılıyor. Başvuru yapıldıktan sonra olumlu sonuç neticesinde kişiler bir aylık süre içinde İngiltere’ye gidiyorlar ve bir yıllık olan oturum kartlarını alıyorlar. Aynı zamanda yapacakları işi kurmak için de gerekli olan başvuruları yapıyorlar. Sonrasındaki bir yıl boyunca işini yürüten ve kendi yaşamsal masraflarını karşılayacak düzeyde para kazanan kişiler uzatma başvurusunda bulunabiliyorlar. Bahsedilen bir yıllık kazanılacak parayla ilgili olarak herhangi bir limit bulunmuyor. Çünkü kişinin bekar ya da evli olması, çocuk olup olmaması ya da çocuk sayısı bahsedilen miktarı değiştiriyor. Önemli olan kişinin kurduğu işle ilgili tüm parasal durumları, gıda, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri karşılayabilmesi ve tüm bunları belgelemesidir.

Süresiz Oturum ve İngiliz Vatandaşlığı

Sahip olunan Ankara Anlaşması İngiltere vizesiyle süresiz oturum hakkı ve İngiliz vatandaşlığı elde edilebiliyor. Daha önceleri bu süreler; süresiz oturum başvuru süresi 4, İngiliz vatandaşlığı başvuru süresi 5 yıldı. Ancak yeni uygulamayla bu süreler; süresiz oturum başvuru süresi 5, İngiliz vatandaşlığı başvuru süresi 6 yıl olarak değişti.

Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş sağlayan kişiler başlangıçta bir yıllık vizeye sahip oluyorlar. İşlerinde başarı sağlayan ve gerekli belgelendirmeleri yapan kişiler devamında üç yıl uzatmaya sahip oluyorlar. Yeni uygulamayla üç yıl sonunda da işlerinde ve yaşam masraflarında başarıyı elde edenlere uzatma sağlanıyor ve sahip olunan vizeyle İngiltere’de 5 yıl iş yapıldıktan sonra süresiz yani kalıcı oturum başvurusunda bulunulabiliyor. Süresiz oturum hakkına sahip olan kişilerin kendi işlerini yapma zorunlulukları ortadan kalkıyor. Süresiz oturum hakkına sahip olanlar istedikleri başka bir işte ya da hem kendi alanında hem de başka bir işte çalışma özgürlüğüne kavuşuyorlar.

Süresiz oturumdan bir sene sonra ise İngiliz vatandaşlığı için başvuru yapılabiliyor.

Ankara Anlaşması Vizesi İçin Gerekli Olan Önemli Evraklar

Ankara Anlaşması vizesi için başvuru yapacak olan Türk vatandaşları aşağıda yer alan evrakların asıllarını ve bu evrakların noter onayı olan İngilizce çevirilerini başvurularında ibraz etmelidirler:

·         İngiltere’de yapılacak olan işin niteliğiyle birlikte bu işi yapacak olan başvuru sahibinin işteki pozisyonunu ifade eden detaylı bir iş planı

·         Vize başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olunan diğer kişilerin geçimlerini sağlayabilecek kazanç planlarının belgesi (gerçekçi ve gerekçeli)

·         Vize başvuru kapsamında beyan edilen işin, başvuru sahibi tarafından yapılabileceğini gösteren yetkinlik belgesi/ belgeleri (eğitim ve meslek belgeleri)

·         Başvuru sahibinin iş satın alma planı varsa, satın alınması planlanan işin son iki yıla ait olan banka hesap dokümanları

·         Başvuru sahibi mevcutta olan bir işe katılım sağlayacaksa, katılım sağlanacak işe ait olan son iki yıllık banka hesap dokümanları ve başvuru sahibinin işe katılım gerekçelerini ifade eden yazılı beyanı

·         Başvuru sahibinin son üç aya ait banka hesap dokümanları (Bunun amacı, İngiltere’de yapılacak olan işin başka herhangi bir işte çalışılmadan finanse edilebileceğinin belgelenmesidir.)

Ankara Anlaşması Vizesi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Ankara Anlaşması vize sonuçlanma süresi maksimum olarak 30 gündür. Bu süre bazı durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Ankara Anlaşması Vizesinde Sermayeyle İlgili Önemli Noktalar

Ankara Anlaşması vizesinde önemli olan detay kişinin İngiltere’de kendi işini yapmasıdır. Bu nedenle kişiler Ankara Anlaşması vize başvuruları kapsamında banka bilgilerini beyan etmek zorundadırlar. Çünkü kişinin kendi işini yapması için sermayeye ihtiyacı vardır ve bu sermaye başvuru sürecinde mutlaka beyan edilmelidir. Sermaye ile ilgili gösterimler başvuru sahiplerinin kişisel hesaplarından yapılır. Ankara Anlaşması vize başvurularında üçüncü bir kişinin banka bilgileri asla paylaşılamaz ya da ilgili yerlere beyan edilemez.

Ankara Anlaşması vizesi başvurularında sermaye bildirmek zorunludur. Bazen başvuru sahipleri ihtiyaç duyulan sermayeyi üçüncü bir kişiden temin etmiş olabilirler. Böyle durumlarda başvuru sahibine verilen paranın ne amaçla verildiği yazılı olarak beyan edilmelidir. Bu kesinlikle zorunlu olan bir durumdur.

Ankara Anlaşması Vizesine Yeni Getirilen Koşullar

·         Bir sene içerisinde, 180 günden daha fazla süreyle İngiltere’nin dışında bulunmama

·         İngilizce yeterlilik sınavı (daha önceleri bu şart aranmıyordu)

·         Vatandaşlık testi (sosyal hayata adapte olunup olunmadığının ölçülmesi)

·         Süresiz oturum için başvuru yapacak kişilerden alınacak, kişi başı 2389 Pound ücret