- North Vize | Vize Başvuru Merkezi
İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

İngiltere aile vizesi, İngiltere de aile fertlerinin ve yakınları yaşayan kişilerin aile fertlerini ziyaret etmek istedikleri durumda aldıkları vize türüdür.  İngiltere ve Birleşik Krallık ülkeleri olan Kuzey İrlanda,  Galler ve İskoçya’ya aile ziyareti gerçekleştirecek olan kişiler İngiltere vizesi alarak giriş yapabilirler.

İngiltere Aile Arkadaş Veya Akraba Ziyareti İçin Gerekli Evraklar

İngiltere aile ziyaret vizesi başvuruları ister bireysel olsun ister ailelerinin yanına giden kişilerin ziyaret vizesi olsun hepsi aynı biçimde yapılmaktadır.  Ailesinin yanına ziyaret etmek isteyen kişilerin mesleği,  kazancı durumunda farklı evraklar istenmektedir.  Ancak genel olarak herkes İngiltere vizesi için gerekli evraklar ile ortak evrak bulundurmak durumundadır.  Bu evraklar İngiltere\\\'ye aile ziyaret vizesi için gerekli olan ortak evlatlardır.  Bunlar;

·         İngiltere Başkonsolosluğu resmi web sayfasından oluşturacağınız randevu formu

·         Güncel pasaport

·         Yanına Gideceğiniz aileden size gönderilen davetiye mektubu

·         Gidiş dönüş uçak bileti veya uçak rezervasyonu yapıldığını gösteren rezervasyon bilgisi

·         Türkiye deki banka hesaplarınız da bulunan banka hesap dökümleri bilgisi banka cüzdan fotokopisi

·         Çalışan iseniz maaş bordrosu dökümleri

·         Serbest çalışanlar için güncel vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüklerinden alınması gereken tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi kimlik nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi biyometrik fotoğraf evrak dosyasında bulundurması gerekmektedir.

Pasaport Ve Davetiye Evrakları Nasıl Olmalıdır?

Evrak dosyasına koyacağınız Pasaportun kullanılabilir olmasının yanı sıra İngiltere seyahati bitiminden sonraki 6 ay daha suresinin bulunması gerekmektedir.  Ayrıca Pasaportta İngiltere seyahati için kullanılacak sayfanın dışında 2 adet sayfanın boş olması gerekmektedir.

Aile ziyaret vizesi için, sizi İngiltere\\\'ye davet eden akraba veya aile bireylerinin sizin için bir davetiye mektubu hazırlaması gerekmektedir.  Bu mektupta davet edilen kişinin tüm resmi kişisel bilgileri ayrıntılı olarak yazılmalıdır.  İletişim bilgileri,  İngiltere\\\'ye yakınlarının yanına neden seyahat etmek istediğini bildiren açıkça beyan edilmelidir.  İngiltere\\\'de yanlarında ne kadar kalacağını belirten surenin belirtilmesi,   bu seyahat süresi içinde sponsor olduklarını beyaz eden yazı.   

İngiltere\\\'de vize süresince kalacağı otel rezervasyonları veya herhangi bir evde kalması durumunda kontrat sözleşmesi veya aile bireylerinin yanında kalacağını belirten bir yazı bulunması gerekmektedir.  Aile bireylerinin ne zaman dönecekleri,  dönüş tarihleri,  aile bireylerinin doğum tarihlerinin yazılı bulundurulması istenmektedir.  İngiltere\\\'ye davet eden kişinin veya kişilerin kimlik bilgileri iletişim bilgileri,  orada ne iş yaptıkları,  yaptıkları işle ilgili pozisyonları,  İngiltere\\\'de vatandaş olup olmadıkları bilgisi antetli kağıda yazılarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırlanması gerekmektedir.  Aynı zamanda davet eden kişi İngiltere vatandaşı ise onun kimlik belgelerinin fotokopileri de davetiyeye eklenmelidir.

Gerekli Mali Bilgiler Nelerdir?

İngiltere ye aile ziyaret vizesi almak için, seyahat edecek olan kişinin bu seyahat süresince harcaması gerekli olan maddi kaynağın banka hesabında bulunması gerekmektedir.  Aynı zamanda banka hesabını Euro,  Dolar veya Sterlin olarak açılmış olması gerekmektedir.  Banka hesap hareketlerinin son 6 ay kısmının banka cüzdanı fotokopisini ve hesap dökümünün güncel olarak beyan edilmesi gerekmektedir.  İngiltereye seyahat edecek olan kişi bir çalışansa son 3 aya ait maaş bordrosu dökümü,  aynı zamanda bir işyerinde şirkette çalışıyorsa işveren tarafından çalışan hakkında yazdığı işe başlama tarihi,  işteki pozisyonu,  şirkete ait iletişim bilgileri,  şirket sahibinin isim soy isim ıslak imza ile kaşesi bulunması gerekmektedir.  İngiltereye seyahat edecek olan kişinin sponsoru şayet 1. dereceden akrabası ise İngilteredeki maddi durumunu belirten maaş dökümü,  onun dışında maddi bir geliri varsa ona ait evraklar,  gayrimenkul olması durumunda tapu fotokopileri,  onun dışında mal varlığını gösteren genel belgeler,  oturduğu adrese ait elektrik, su ve telefon faturaları gösterilmek durumundadır.

Mesleki Belgeler Neler?

İngiltere ye seyahat edecek olan kişinin çalıştığı işyeri tarafından işyerinde hangi pozisyonda çalıştığı bildirilmelidir.  Kaç yıldır aynı işyerinde çalıştığı,  ne kadar maaş aldığı,  Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen primler,  hangi tarihlerde izin alıp hangi tarihlerde işe devam ettiğini gösteren belgeler,  SGK ya giriş tarihi,  SGK’ya bu güne kadarki ödenmiş prim dökümü ve bunların tamamının vize evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.  İngiltere ye seyahat edecek olan kişi,  işveren veya bir şirket sahibi ise Ticaret Odasına kayıtlı sicil kaydı,  sahip olduğu işyeri adına düzenlenen şirketin faaliyet belgeleri,  aynı zamanda İngilizce olarak hazırlanmış bir faaliyet belgesinin bulunması gerekmektedir.  Şirketin hangi Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  şayet kişi emekli ise emekli maaş aldığı banka cüzdanı,  varsa kartının fotokopisinin bulundurulması istenmektedir.  Şayet İngiltereye seyahat edecek olan kişi avukat,  doktor,  diş hekimi,  mühendis,  eczacı gibi meslek sahibi ise bu meslek odalarından odada kayıtlı olduğunu gösterir sicil kaydının da evrak dosyasına konulması gerekmektedir.

Eğitim İle İlgili Belgeler

İngiltere aile ziyaret vizesi ne başvuruda bulunacak olan kişi öğrenci ise okuldan alması gereken izinli olduğunu beyan eden belgenin dosyada bulunması gerekmektedir.  Seyahat edecek olan kişi 18 yaşından küçük ise ebeveyn tarafından doldurulacak doğum kâğıdı,  tam vukuatlı nüfus kayıt belgeleri,  adres belgeleri,  18 yaşından küçük olan bireyin ailelerinin dışında 3. derecede akraba ile seyahat etmesi durumunda ebeveynin bu seyahat için rızalarının olduğunu belgeleyen yazının da bulunması istenmektedir.   Noterden hazırlanması gereken muvafakat name,  ayrıca 3.  dereceden akraba olan kişinin kişiye ait konaklama yapacağı yere ait bilgiler ve uçak gidiş dönüş rezervasyon bilgisinin de dosya evrak dosyasın da bulunması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Evraklar

İngiltere ye seyahat edecek olan kişinin yabancı uyruklu olması durumunda İngiltere\\\'ye aile yanına ziyarete gitmesi için Türkiye\\\'de en az 6 ay daha geçerli olan oturma izni belgesi ve bunların fotokopileri dosaya içerisinde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda:

·         Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı tapu,  araç,  varsa araca ait ruhsat,  kira geliri varsa kontrat sözleşmesi ve fotokopisi,  kredi kartı ekstre bilgileri, başvuran erkek ise askerliğini yapmış olduğunu gösteren belge hazırlanmalıdır.

·         Gidecek olan kişinin otel rezervasyonunu yaptığını gösteren belgenin dosyaya konulması

·         Yapılacak olan aile akraba ziyaretinin bütün ayrıntılarının anlatıldığı bir mektup

·         İngiltere vizesine başvuran kişinin e-devletten veya emniyet müdürlüklerinden aldığı sabıka kaydı belgesi

·         İngiltere vizesine başvuran kişinin evli ise evlilik cüzdanı

·         İngiltere vizesine başvuran kişinin İngiltere\\\'de yanına gideceği aile ile birlikte çekilmiş fotoğrafları

·         Ailenin adres ve nüfus bilgilerinin bulunduğu tam vukuatlı nüfus kayıt belgeleri

Bu belgelerin tamamının vize başvuru evrak dosyasında bulunması gerekmektedir.  Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda kesinlikle İngiltere Konsolosluğu olumlu yanıt vermeyecektir.

Hızlandırılmış Aile Vize İşlemleri

Bu Evrakların dışında aile ziyaret vizesi işlemlerinin daha kısa sürede çözümlenmesi isteniyorsa bu evraklarla birlikte hızlı vize kategorisi seçeneklerini tercih ederek ek ücret ödemek koşuluyla bütün bu işlemleri kısa sürede yaptırma olanağına sahiptirler.  İngiltere vizesi için başvuru koşulları ve evraklar ortaktır.  Ancak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için vize almak isteyenlere alternatif olarak birçok kategoriler sunulmaktadır.  Ancak bu kategorilerden faydalanmak için her birinin farklı ek ücreti bulunmaktadır. Ödenecek bu ek ücret vize harcı ödemesinin dışında olan bir ücrettir.

Biyometrik İşlemler

İngiltere aile vizesi başvurusu gerçekleşebilmesi ve kesintiye uğramaması için biyometrik bilgilerin eksiksiz ve tam olarak dosyada bulundurulması gerekmektedir.  Bu belgeler parmak izi,  biyometrik fotoğraf ve ıslak imzalı vize başvuru belgesidir.  Hizmet merkezleri gerekli görmeleri durumunda biyometrik fotoğrafı kabul etmeyip kendileri orada biyometrik fotoğraf oluşturmak isteyebilirler.